Ψήφισμα του τοπικού συμβουλίου Σελλασίας για την απώλεια του Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου