ΕΠΣ Λακωνίας: Έναρξη λειτουργίας γραφείων. Aιτήσεις μεταβολών, περίοδοι μεταγραφών

Έναρξη λειτουργίας γραφείων ΕΠΣ Λακωνίας

Από την Δευτέρα 9/7, τα γραφεία της Ένωσης στη Σπάρτη (Διοσκούρων 20) θα λειτουργούν κανονικά, μετά την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν λόγω πυρκαγιάς.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ενημερώνουμε τα σωματεία μας αλλά και τους ενδιαφερόμενους ποδοσφαιριστές ότι με κάθε αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή (Πρώτη Εγγραφή, Μετεγγραφή, Υποσχετική, Αποδέσμευση κλπ), θα πρέπει να συνυποβάλλεται συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία το ειδικό έντυπο με την πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις υπηρεσίες της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. Λακωνίας. Το έντυπο θα πρέπει να φέρει θεωρημένο από ΚΕΠ το γνήσιο της υπογραφής του ποδοσφαιριστή ή και του κηδεμόνα εφόσον είναι ανήλικος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ. στη στήλη ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ, αλλά και να το προμηθεύονται από τα γραφεία της Ένωσης (Διοσκούρων 30, Σπάρτη).

Ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Μητρώου Δελτίων ΔΕΝ θα εκδίδει Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας σε ποδοσφαιριστές που δεν αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Ε.Π.Ο. & Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

Επίσης, όλα τα σωματεία  θα πρέπει να προσκομίσουν  συμπληρωμένα τα ανωτέρω έντυπα για όλους τους ποδοσφαιριστές  που θα συνεχίσουν να ανήκουν στα  σωματεία τους  έως την 31/7/2018

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Η Ε.Π.Σ. Λακωνίας ενημερώνει τα σωματεία της ότι από την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 μπορούν να παραλαμβάνουν τα νέα έντυπα ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018- 2019, από τα γραφεία της Ένωσης (Διοσκούρων 20, Σπάρη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κάθε σωματείο μπορεί να πάρει μέχρι είκοσι (20) αιτήσεις.

Το κόστος για την κατάθεση Αίτησης Μεταβολών Ποδοσφαιριστή για την περίοδο 2018 – 2019 είναι είκοσι (20,00€) ευρώ. 

Οι τιμές για τα δελτία ορισμένου χρόνου είναι οι εξής :

α) για τρία (3) έτη πενήντα (50,00€) ευρώ

β) για δυο (2) έτη εξήντα (60,00€) ευρώ

γ) για ένα (1) έτος ογδόντα (80,00€) ευρώ. 

Τα σωματεία μας μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις μεταβολών υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφλήσει όλες τις οφειλές τους προς την Ε.Π.Σ. Λακωνίας και την Ε.Π.Ο.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ εγγραφών – μετεγγραφων των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών για την αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019 : 

Αποδέσμεση : Από 01.07 έως 31.08.2018

Υποσχετική  : Από 01.07 έως 31.08.2018 και από 01.01 έως 31.01.2019

Μετεγγραφή : Από 01.07 έως 31.10.2018 και από 01.01 έως 31.01.2019

Επανεγγραφή : Από 01.09 έως 31.10.2018 και από 01.01 έως 28.02.2019

Πρώτη εγγραφή : Από 01.07 έως 30.11.2018 και 01.01. έως 30.04.2019