Κύπελλο Λακωνίας: Άμεσες υποχρεώσεις των ομάδων

Επισημαίνουμε στα σωματεία μας όπως ενόψει της έναρξης των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων φροντίσουν άμεσα :

α) για την έκδοση της άδειας διεξαγωγής αγώνων της ομάδας τους (και να την κοινοποιήσουν έγκαιρα στην Ε.Π.Σ.),

β) για την έκδοση των ταυτοτήτων πιστοποίησης προπονητών και υπευθύνων αγωνιστικής λειτουργίας της ομάδας τους και

γ) να προσκομίσουν τις πράξεις συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ποδοσφαιριστών που έχουν παραμείνει στη δύναμή τους από πέρυσι.