Συνεδρίαση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση,

έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

 

 

1.Αίτηση του τρίτου Γεώργιου Παναγόπουλου περί καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ από το αίτημα της αίτησης

 

     2.Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής και αίτηση ανάκλησης της από 10-02-2014   απόφασης της Επιτροπής περί επιβολής προστίμου από την ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ.

    ΑΝΑΚΛΗΣΗ απόφασης επιβολής προστίμου

 

 

     3. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

     Άδειες 69Α

–      ΠΑΕ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ

Ίσσαρης Αθανάσιος     65%                             ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ      

 

 

 

 Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίσθηκε για τις 15-07-2014 και ώρα 12.00