Αναπάντητες οι επισημάνσεις των ΑμεΑ Λακωνίας για τις παραλίες

Σε αναμονή απάντησης από τους Δήμους της Λακωνίας για το θέμα της εξασφάλισης πρόσβασης στις παραλίες των ατόμων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, παραμένει το σωματείο ΑμεΑ Λακωνίας.
Όπως τονίζει σε νέα του επιστολή, το Σωματείο δεν έλαβε καμία απαντητική επιστολή σχετικά με το σοβαρό θέμα πρόσβασης, το οποίο έχει δημοσιοποιήσει στα ΜΜΕ και τις αρμόδιες αρχές εδώ και αρκετές ημέρες.  Έτσι, το Δ.Σ. του σωματείου επανέρχεται δριμύτερο, υπενθυμίζοντας για μια ακόμα φορά την υποχρέωση των Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές για τα άτομα με αναπηρίες. «Ελπίζουμε αυτή τη φορά να λάβουμε απαντητική επιστολή από τους δήμους για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο ευθύνης τους και για το ποιες ενέργειες προγραμματίζουν ώστε να ανταποκριθούν το ταχύτερο στην υποχρέωση τους αυτή», αναφέρεται χαρακτηριστικά έγγραφο διαμαρτυρίας των ΑμεΑ Λακωνίας.
Το σωματείο ζητά, επίσης, να λάβει έγγραφη απάντηση για το ποια είναι η κατάσταση προσβασιμότητας των παραλιών των Δήμων της Λακωνίας από την αρμόδια υπηρεσία του κάθε Δήμου.
Σύμφωνα με σχετική διάταξη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε έναν τουλάχιστον από τους παραχωρηθέντες, ανά Δημοτική Ενότητα, κοινόχρηστους χώρους είτε πρόκειται για αιγιαλό ή παραλία, καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, οι ΟΤΑ υποχρεούνται να προβούν στη τοποθέτηση ενός διαδρόμου, κάθετα προς την ακτογραμμή.  Ο συγκεκριμένος διάδρομος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, πρέπει να φέρει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
α) Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή, β) Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής, γ) Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, ανθεκτικά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κλπ, δ) Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επιφάνεια, ε) Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5 μ. και τα όρια του να επισημαίνονται (επ’ αυτού) με συνεχή κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκ., στ) Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγιστη κατά μήκος κλίση τους να μην είναι μεγαλύτερη από 8%, ζ) Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια σήμανση, το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης και η) Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αιγιαλού χώρους εξυπηρέτησης των ΑμεΑ (στάθμευσης, τουαλέτες κ.λπ.). 
Οι ΟΤΑ υποχρεούνται, επιπλέον, να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός τουλάχιστον χώρου υγιεινής και ενός αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα ΑμεΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χώροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται στα όρια του κοινοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας κλπ. και να είναι προσβάσιμοι από τους διαδρόμους και τους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης. Επίσης οι ΟΤΑ υποχρεούνται να εξασφαλίσουν, στο πλαίσιο της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, έναν τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.   πηγη: lakonikos.gr