Ακυρώθηκε ο πρώτος αγώνας του ΑΣΑΑ Μάνη στις 10 το Σάββατο