9 Ιουλίου: Διακοπές Ρεύματος σε Ανώγεια, Παλαιοπαναγιά, Τοριζα, Αμύκλες, Bαφειο, Aγ.Κυριακή και Ριζά.

Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την Τετάρτη 9/7/2014 από ώρας 08:30 έως 10:00 στις παρακάτω περιοχές: Ανώγεια, Παλαιοπαναγιά, Τόριζα.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την Τετάρτη  9/7/2014 από ώρας 08:00 έως 13:00 στις παρακάτω περιοχές: Αμύκλες, Bαφειό, Aγ.Κυριακή και Ριζά.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ. Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.