Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ομάδα Διάσωσης Λακωνίας

1) Πρόεδρος Σταθάκου Πολυτίμη,
2) Αντιπρόεδρος Καραμπίνης Γεώργιος,
3) Ταμίας Μπαγιώκος Αθανάσιος,
4) Γενική Γραμματέας Μερεκούλια Καλλιόπη,
5) Ειδικός Γραμματέας Κόντος Σταύρος,
6) Μέλος Κληροδέτης Ιωάννης,
7) Μέλος Τζανέτος Δημήτριος

 

Το νέο Δ.Σ. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του
Παραρτήματος καθώς και για την καλύτερη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες,
πάντα με κύριο γνώμονα την προσφορά στον συνάνθρωπο.
Στη συνέχεια θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Προέδρου και του Υπευθύνου
Επιχειρήσεων οι οποίοι θα είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί.
Στοιτεία επικοινωνίας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail
Σταθάκου Πολυτίμη Πρόεδρος 6973-775293 [email protected]
Κακούρος Δημοσθένης
Υπεύθυνος
Επιχειρήσεων
6946-794300 [email protected]