Πρωταθλήματα Λακωνία Α΄, Α1, Β, νέων, παίδων, προπαίδων, Κυπέλλου, περιόδου 2014-15

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Λακωνίας στην συνεδρίασή του στις 11-07-2014 και μετά από εισήγηση της επιτροπής Πρωταθλήματος αποφάσισε για την περίοδο 2014 – 2015 στα Πρωταθλήματα Α΄, Α1΄, & Β Ερασιτεχνικής κατηγορίας της Ένωσης τα κάτωθι :

·         Το Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας να αρχίσει στις 11 – 12 Οκτωβρίου 2014

·         Το Πρωτάθλημα της Α1’ Κατηγορίας να αρχίσει στις 11 – 12 Οκτωβρίου 2014

·         Το Πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας να αρχίσει τον μήνα Νοέμβριο 2014

·         Η δηλώσεις συμμετοχής να υποβληθούν στην Ε.Π.Σ. ΜΕΧΡΙ την ΤΕΤΑΡΤΗ 13 Αυγούστου 2014

·         Τα παράβολα συμμετοχής είναι για την Α΄ Κατηγορία 400,00 €, για την Α1  Κατηγορία 350,00 € και για την Β΄ Κατηγορία300,00 €.

·      Τα σωματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, θα καταθέτουν στην διοργανώτρια το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση Σωματείου, με επικυρωμένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου.

·      Σε διαφορετική περίπτωση η Δήλωση Συμμετοχής του Σωματείου δεν θα γίνεται δεκτή από τη διοργανώτρια.

·         Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος της Α΄ & Α1΄ κατηγορίας υποχρεωτικά θα διεξάγονται, σε γήπεδα, τα οποία θα διαθέτουν χλοοτάπητα (φυσικό ή τεχνικό)

·         Τα Σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να έχουν προπονητή διπλωματούχομεδίπλωμα UEFA Β ,ο οποίος θα φέρει την ειδική ταυτότητα που εκδίδει η Ε.Π.Ο. και το δελτίο πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Σ.

·         Τα σωματεία που μετέχουν στα Πρωταθλήματα της Α1΄ & Β Κατηγορίας ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να έχουν υπεύθυνο αγωνιστικής λειτουργίας, ο οποίος θα φέρει την ειδική ταυτότητα «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» που εκδίδει η Ε.Π.Σ. Λακωνίας.  Τα σωματεία που επιθυμούν να έχουν προπονητή θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος ή να έχει συμμετάσχει σε σχολή της Ε.Π.Ο. και να τους έχει χορηγηθεί από την Ε.Π.Σ. Λακωνίας το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή.

·         Για το πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η δήλωση στο φύλλο αγώνος ΔΥΟ (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των 21 ετών και η συμμετοχή του ενός (1) ποδοσφαιριστή από την έναρξη του αγώνα. 

·         Για τα πρωταθλήματα της Α1΄ & Β΄ Κατηγορίας, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμμετοχή ΔΥΟ (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των 21 ετών, από την έναρξη του αγώνα. 

·         Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπ΄ όψιν η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως τους.

·         Για το Πρωτάθλημα Α΄, Α΄1 & Β΄ Κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2014 – 2015 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες από 01-01-1993 και εντεύθεν, οι οποίοι και έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του Πρωταθλήματος.

·         Εφ΄ όσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής, λογίζεται ως  αντικανονική συμμετοχή, στην υπαίτια δε Ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση, η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 12 του Κ.Α.Π. κύρωση.

·         Στα Σωματεία της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να αγωνίζονται ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των σαράντα. (στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι γεννηθέντες πριν από την 01-01-1974).

·         Τα σωματεία της Α1΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας δύναται να δηλώνουν στο Φ. Α έως δυο (2) ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των σαράντα (40) ετών και καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα δύναται να αγωνίζεται ένας (1) ποδοσφαιριστής, εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από την 01-01-1974.

·         Τα σωματεία της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας δύναται να δηλώνουν στο Φ. Α έως τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των σαράντα (40) ετών και καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα δύναται να αγωνίζονται δυο (2) ποδοσφαιριστές ταυτόχρονα, εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από την 01-01-1974.

·         Εφ΄ όσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής, λογίζεται ως  αντικανονική συμμετοχή, στην υπαίτια δε Ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση, η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 12 του Κ.Α.Π. κύρωση.

·         Οι άδειες των αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών θα εκδίδονται με μέριμνα των γηπεδούχων σωματείων.

 

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ  –   ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

Α΄   Ερασιτεχνική Κατηγορία :

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

            Η πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα συμμετάσχει σε αγώνες για την άνοδο στο πρωτάθλημα της  Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας. (Σύμφωνα με την προκήρυξη της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας)

Πρωταθλήτρια ομάδα, ανακηρύσσεται η ομάδα που κατέλαβε την πρώτη (1η) θέση στη βαθμολογική κατάταξη κανονικής περιόδου, σύμφωνα με τον Κ. Α. Π.

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

           Οι  ομάδες που θα υποβιβαστούν από την Α΄ κατηγορία στη Α1΄ καθορίζονται ως εξής: 

Α) Το σωματείο που θα καταλάβει στη τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας αυτής την 14η  θέση υποβιβάζεται απ΄ ευθείας στη Α1΄  Κατηγορία.

Play – Out

Β) Τα Σωματεία που θα καταλάβουν στην τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας αυτής, τις θέσεις 12η & 13η, και εφόσον η μεταξύ τους βαθμολογική διαφορά είναι έως και τέσσερις (4) βαθμοί, θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες (εντός – εκτός έδρας), ο 1ος αγώνας στην έδρα του σωματείου που κατέλαβε την 13η θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης και ο επαναληπτικός στην έδρα του σωματείου που κατέλαβε την 12η θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης για τονυποβιβασμό μια ακόμα ομάδας στην Α1 Κατηγορία(Play – Out).      

Υποβιβαζόμενες ομάδες δύο (2)

 

Α΄ 1   –    Ερασιτεχνική Κατηγορία :

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

            Από τη Α΄ 1 Ερασιτεχνική Κατηγορία προβιβάζονται στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορίας δυο (2) ομάδες, αυτές που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση στη βαθμολογική κατάταξη κανονικής περιόδου.    

Πρωταθλήτρια ομάδα, ανακηρύσσεται η ομάδα που κατέλαβε την πρώτη (1η) θέση στη βαθμολογική κατάταξη κανονικής περιόδου, σύμφωνα με τον Κ. Α. Π.

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

Οι  ομάδες που θα υποβιβαστούν από την Α΄ 1  κατηγορία στη Β΄ καθορίζονται ως εξής :

Α) Το σωματείο που θα καταλάβει στη τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας αυτής την 12η  θέση υποβιβάζεται απ΄ ευθείας στη Β΄  Κατηγορία.

Play – Out

Β) Τα Σωματεία που θα καταλάβουν στην τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας αυτής, τις θέσεις 10η & 11η, και εφόσον η μεταξύ τους βαθμολογική διαφορά είναι έως και τρεις (3) βαθμοί, θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες (εντός – εκτός έδρας), ο 1οςαγώνας στην έδρα του σωματείου που κατέλαβε την 11η θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης και ο επαναληπτικός στην έδρα του σωματείου που κατέλαβε την 10η θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης για τον υποβιβασμό μια ακόμα ομάδας στην Β΄ Κατηγορία(Play – Out).       

 

Υποβιβαζόμενες ομάδες δύο (2)

 

Β΄   –    Ερασιτεχνικής Κατηγορίας :

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

 Από τη Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία προβιβάζονται στην Α΄1 Ερασιτεχνική Κατηγορία δύο  (2) ομάδες.

 

 

 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.

  • Στους αγώνες της πρώτης (1ης) φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνικών Ομάδων μετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ οι ομάδες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα των ερασιτεχνικών κατηγοριών της Ε.Π.Σ.
  • Η δηλώσεις συμμετοχής να υποβληθούν στην Ε.Π.Σ. ΜΕΧΡΙ την ΤΕΤΑΡΤΗ 13 Αυγούστου 2014

·      Τα σωματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, θα καταθέτουν στην διοργανώτρια το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση Σωματείου, με επικυρωμένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου.

·      Σε διαφορετική περίπτωση η Δήλωση Συμμετοχής του Σωματείου δεν θα γίνεται δεκτή από τη διοργανώτρια.

  • Τα παράβολα συμμετοχής είναι για την Α΄ Κατηγορία 150,00 €, για την Α1  Κατηγορία 100,00 € και για την Β΄ Κατηγορία 50,00 €.
  • Οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων Ε.Π.Σ. θα διεξαχθούν ως εξής :
  • 1) Στην πρώτη αγωνιστική θα συμμετέχουν οι ομάδες της Β΄ κατηγορίαςσε μονές συναντήσεις όπου εδώ σε περίπτωσηισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π.

Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια.

·      2) Στη δεύτερη αγωνιστική θα συμμετέχουν οι ομάδες που θα προκριθούν από την πρώτη αγωνιστική και οι ομάδες της Α΄1 Κατηγορίαςσε μονές συναντήσεις όπου εδώ σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. και το πλεονέκτημα έδρας θα έχει ομάδα κατώτερης κατηγορίας.

·      3) Στη τρίτη αγωνιστική θα συμμετέχουν οι ομάδες που θα προκριθούν από την δεύτερη αγωνιστική και οι ομάδες της Α΄ Κατηγορίαςσε μονές συναντήσεις όπου εδώ σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. και το πλεονέκτημα έδρας θα έχει ομάδα κατώτερης κατηγορίας.

·      4) Στη τέταρτη αγωνιστική θα συμμετέχουν οι ομάδες που θα προκριθούν από την τρίτη αγωνιστική σε μονές συναντήσεις όπου και εδώ σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. και εδώ το πλεονέκτημα έδρας θα έχει ομάδα κατώτερης κατηγορίας.

·      5) Στη πέμπτη αγωνιστική (Προημιτελικά) θα συμμετέχουν οι οκτώ (8) ομάδες που θα προκριθούν από την τέταρτη αγωνιστική σε μονές συναντήσεις όπου και εδώ σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. και εδώ το πλεονέκτημα έδρας θα έχει ομάδα κατώτερης κατηγορίας.

·      6) Στη έκτη αγωνιστική (Ημιτελικά) θα λάβουν μέρος, οι τέσσερις (4)  ομάδες, που θα προκριθούν από την πέμπτη αγωνιστική (προημιτελικά) και θα διεξαχθεί με το σύστημα των διπλών συναντήσεων (εντός και εκτός έδρας)

  • Η κλήρωση των αγώνων για τη 1η, 2η, 3η & 4η αγωνιστική θα γίνει στο Αθλητικό Ένωσιακό Κέντρο της Ε.Π.Σ. Λακωνίας στον Άγιο Ιωάννη Δ. Σπάρτης, την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 και ώρα 19.00 μ.μ.
  • Για τα προημιτελικά και ημιτελικά θα γίνει νέα κλήρωση.
  • Οι αγώνες για την 1η, 2η, 3η & 4η αγωνιστική θα γίνουν τον μήνα Σεπτέμβριο & Οκτώβριο του 2014 και το πρόγραμμα θα καθοριστεί μετά την κλήρωση των αγώνων.
  • Ο τελικός για την ανάδειξη του κυπελλούχου της Ένωσης θα διεξαχθεί, τον Φεβρουάριο του 2015.

·      Οι άδειες των αγώνων του Κυπέλλου αυτού θα εκδίδονται με μέριμνα των γηπεδούχων σωματείων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ   ΝΕΩΝ  –  ΠΑΙΔΩΝ  & ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

·      Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα αναγνωρισμένα σωματεία της δύναμης της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

·      Η συμμετοχή των ομάδων Α, Α1 & Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Λακωνίας είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ, για τα ΠρωταθλήματαΝΕΩΝ –  ΠΑΙΔΩΝ & ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ.

·      Τα Πρωταθλήματα ΝΕΩΝ –  ΠΑΙΔΩΝ & ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ θα διεξαχθεί σε ΟΜΙΛΟΥΣ.

·      Ο καθορισμός των ΟΜΙΛΩΝ θα γίνει με σχετική απόφαση του Δ. Σ. της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, πριν από την κλήρωση των αγώνων, με γεωγραφικά κριτήρια.

·      Στο Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1-1-1999 έως και 31-12-2000 καθώς και τη συμμετοχή μέχρι ΤΡΙΩΝ (3) ποδοσφαιριστών που γεννηθέντων από 1-1-2001 έως και 31-12-2001, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε άλλο Πρωτάθλημα.

·      Στο Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1-1-2001 έως και 31-12-2002 και η συμμετοχή δυο (2) έως τεσσάρων (4) κοριτσιών, αντίστοιχης ηλικίας, καθώς και τη συμμετοχή μέχρι ΤΡΙΩΝ (3) ποδοσφαιριστών που γεννήθηκαν το έτος 2003.

·      Στο Πρωτάθλημα ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ  επιτρέπεται η Συμμετοχή Ποδοσφαιριστών που γεννήθηκαν τα  έτη 2003, 2004 & 2005.

·      Η μη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδ. ε΄ του ΚΑΠ

·      Τα Σωματεία πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ το αργότερο μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 13 Αυγούστου 2014, στην Ε.Π.Σ. Λακωνίας, σε ειδικό έντυπο.

·      Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή ΜΟΝΟ σ΄ αυτά τα Πρωταθλήματα, η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο που ορίζεται για τα σωματεία αυτά σε εκατό (100,00€) ευρώ.

·      Το Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ θα ξεκινήσουν το μήνα  Οκτωβρίου 2014.

·         Το Πρωτάθλημα ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ θα διεξαχθεί σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από την Ε.Π.Σ. Λακωνίας αργότερα.

·       Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται για τους αγώνες των ΝΕΩΝ σε ενενήντα (90) λεπτά της ώρας σε δυο ημίχρονα των 45 λεπτών το καθένα, για του αγώνες των ΠΑΙΔΩΝ σε ογδόντα (80) λεπτά της ώρας σε δυο ημίχρονα των 40 λεπτών το καθένα και για τους αγώνες των ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ σε εξήντα (60) λεπτά της ώρας σε δυο ημίχρονα των 30 λεπτών το καθένα.

·      Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι δέκα (18) το πολύ ποδοσφαιριστές.

·      Αντικατάσταση επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα όλων των ποδοσφαιριστών που αναφέρονται στο Φ.Α.,ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να ξαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα. 

·      Οι συναντήσεις των Πρωταθλημάτων ΝΕΩΝ –  ΠΑΙΔΩΝ & ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ θα είναι διπλές (δύο σειρές).

·      Οι άδειες των αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών θα εκδίδονται με μέριμνα των γηπεδούχων σωματείων.

·      Τα Σωματεία πρέπει να έχουν διπλωματούχο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ο οποίος θα φέρει την ειδική ταυτότητα που εκδίδει η Ε.Π.Ο. και το δελτίο πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Σ., ή υπεύθυνο αγωνιστικής λειτουργίας, ο οποίος θα φέρει την ειδική ταυτότητα «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» που εκδίδει η Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

·      Οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή και κατά την κρίση της επιτροπής Πρωταθλήματος,  θα μπορούν να ορισθούν και διαφορετικά.

·      Για τους αγώνες των Πρωταθλημάτων ΝΕΩΝ –  ΠΑΙΔΩΝ & ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ θα χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ γήπεδα που διαθέτουν φυσικό ή τεχνικό χόρτο 

·      Οι αγώνες των ομάδων των ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ θα γίνονται με μπάλες θα είναι Νο 4.