Δοκιμασία εκπαιδεύσεων και τελετή απονομής πτυχίων στους οπλίτες της 2014 Γ’ ΕΣΣΟ

Την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014 στις εγκαταστάσεις της σχολής Μαγείρων του 3ου Τάγματος του ΚΕΕΜ, πραγματοποιήθηκε η δοκιμασία εκπαιδεύσεως και η τελετή απονομής των πτυχίων στους Οπλίτες της 2014 Γ΄ ΕΣΣΟ ειδικότητος  μάγειρα. Ο Διοικητής του Κέντρου τους ευχήθηκε μετά  την ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, καλή επαγγελματική αποκατάσταση στην αγορά εργασίας, έχοντας ως εφόδιο το πιστοποιημένο πτυχίο του ΚΕΕΜ/KΔΒM-2 .

keem1 keem2 keem3