Αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη με την φωνή του Πάνου Μπούσαλη στη Νεάπολη

Αφιέρωμα στο Νίκο Ξυλουρη από τον Πάνο Μπούσαλη στη Νεάπολη Πέμπτη 7 Αυγούστου ωρα 9.30 μμ.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ