Περιφορά εικόνας Παναγιάς της Καταφυγιώτισσας

Αύριο 10 Αυγούστου στην Ιερά Μονή της Παναγιάς της Καταφυγιώττισας Ανωγείων στις 19:00 βγαίνει η εικόνα της Παναγίας.