Προθεσμίες για κατάθεση δικαιολογητικών για προπονητές και υπεύθυνους αγωνιστικής λειτουργίας

0
66

Καλούνται τα σωματεία της Α κατηγορίας έως την 22/9 να έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή και τα σωματεία της Α1 και Β κατηγορίας έως την 8/9 τα δικαολογητικά για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή ή δελτίο πιστοποίησης υπευθύνου αγωνιστικής λειτουργίας, προκειμένου να ασκήσει έγκαιρα τα καθήκοντά του στους αγώνες κυπέλλου, σε αντίθετη περίπτωση θα ελεγχθούν πειθαρχικά.

Για τα απαιτούμενα δικαολογητικά μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.