Δελτίο Τύπου Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Αντιπτέρισης Αθήνας

0
89

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Eπιτροπής Διοίκησης της Σχολής Αντιπτέρισης Γ΄κατηγορίας στην Αθήναι, η οποία ιδρύθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ι. Ανδριανού,  αποφασίστηκε  η   έναρξη  των μαθημάτων της σχολής να μετατεθεί  για  την 21η    Νοεμβρίου 2014 και το πέρας αυτής για την  8η Μαρτίου 2015.

 

Αίτηση   για την εγγραφή και  φοίτηση στη σχολή για την απόκτηση πτυχίου προπονητή Αντιπτέρισης Γ΄ κατηγορίας, μετά από επιτυχείς εξετάσεις, μπορούν να υποβάλουν όσοι:

 1. Είναι υγιείς και  έχουν αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στην θεωρητική και πρακτική διδασκαλία της Αντιπτέρισης.
 2. Εχουν γεννηθεί από το 1991 και προγενέστερα (συμπεριλαμβανομένου του 1991)
 3. Δεν  διώκονται ποινικά
 4. Εχουν  τουλάχιστον, απολυτήριο λυκείου,  εξαταξίου γυμνασίου , ή ισότιμης σχολής

 

Και επί πλέον  πληρούν ένα από τα κριτήρια:

 1. Εχουν αγωνιστική δραστηριότητα στο άθλημα της αντιπτέρισης για τουλάχιστον 4 έτη, βεβαιωμένα από την  ΕΟΦΣΑ ή
 2. Είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ή αντίστοιχου τμήματος αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ και   έχουν δελτίο αθλητή αντιπτέρισης για τουλάχιστον, δύο χρόνια

 

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση της σχολής είναι 180€ , και καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της ομοσπονδίας ΕΟΣΦΑ, από όσους  πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής στη σχολή και έχει εγκριθεί η συμμετοχή τους από την επιτροπή διοίκησης της σχολής.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι), όπου υπάρχει σχετική αίτηση για συμπλήρωση

 

Η αίτηση υποψηφίου συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά 

 1. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 3. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη»
 4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων )
 5. Βεβαίωση της ομοσπονδίας ΕΟΦΣΑ

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής  πρέπει να κατατεθούν το αργότερο  10 ημέρες πριν την έναρξη της σχολής, δηλαδή μέχρι  11 Νοεμβρίου  2014

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην επιτροπή

 • Πρόεδρος, Γ, Ζαχαράκης,  τηλ. 2131316039, fax 2131317161, mail: [email protected]
 • Γραμματέας  Ε. Πουλάκη , τηλ. 2131316061, mail: [email protected]

και  στην ΕΟΦΣΑ (Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης)

 • Πρόεδρος, Β. Χατζήνα, τηλ. 2106800046, Fax  2106800046, mail:  [email protected]

 

Η επιτροπή   ομόφωνα αποφάσισε  να  συμπεριληφθεί  στο πρόγραμμα σπουδών μεταξύ άλλων και μάθημα ή διάλεξη  για το «ευ αγωνίζεσθαι», τις ολυμπιακές αξίες, την αντιμετώπιση της βίας και του dopping.

 

Πιστεύουμε,  και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε,  ότι σημαντικότερο από την τεχνική κατάρτιση των προπονητών είναι η ικανότητά τους  να μεταδώσουν στους αθλητές τα ολυμπιακά ιδεώδη, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση καλών χαρακτήρων – χρήσιμων στην κοινωνία μας. Να διδάξουν ότι  ο αθλητισμός είναι ευγενής άμιλλα και ανθρώπινο δικαίωμα. Να διδάξουν   ότι σημασία έχει η άθληση και η συμμετοχή και όχι η με κάθε τρόπο διάκριση, με αθέμιτα μέσα και χρήση αναβολικών. Να διδάξουν ότι ο αθλητισμός δεν πρέπει να χωρίζει, αλλά να ενώνει εξαλείφοντας τις διακρίσεις, φύλου, φυλής, χρώματος,  καταγωγής η εθνότητας.

 

Η γνώση πρώτων βοηθειών από τους προπονητές αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση πιθανών τραυματισμών ή έκτακτων περιστατικών υγείας. Για το λόγο αυτό εκτός από το μάθημα των πρώτων βοηθειών θα  κινήσουμε διαδικασίες παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης από το ΕΚΑΒ, τον ΕΕΣ κ.λ.π.

 

Το μάθημα της αθλητικής νομοθεσίας κρίνουμε πως, επίσης, είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των προπονητών.

Η επιτροπή Διοίκησης της σχολής αποτελείται από  τους:

 1. Ζαχαράκη Γιώργο, πρόεδρος, υπάλληλος ΓΓΑ
 2. Ζημαρίτου Αποστολία, μέλος , υπάλληλος ΓΓΑ
 3. Παπαδομιχελάκη Χρυσούλα, μέλος, υπάλληλος ΓΓΑ
 4. Χατζήνα Βικτωρία, μέλος, εκπρόσωπος ΕΟΦΣΑ
 5. Πανταζή Κωνσταντίνο, μέλος, εκπρόσωπος ΕΟΦΣΑ
 6. Πουλάκη Ελένη, Γραμματέας , υπάλληλος ΓΓΑ

 

Δ/ντής της σχολής ορίσθηκε ο κ. Ορκόπουλος Αθανάσιος, ομοσπονδιακός προπονητής αντιπτέρισης

 

*Αντίστοιχη σχολή έχει ιδρυθεί και στη Θεσσαλονίκη, με πρόεδρο την υπάλληλο της ΓΓΑ κ. Ο. Πλακιά

*Η επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε σχετική πρόταση της Προέδρου της ΕΟΦΣΑ και εισηγήθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΑ, την τροποποίηση των προϋποθέσεων  φοίτησης στη σχολή, προτείνοντας:

 • Τη συμμετοχή ατόμων με πολυετή προπονητική πείρα
 • Τη συμμετοχή των πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ και αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής, χωρίς προϋποθέσεις
 • Οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί από το 1992 (συμπεριλαμβανομένου) και προγενέστερα.

 

Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε σχετική τροποιητική απόφαση, ώστε να μεταβληθούν οι προϋποθέσεις, και κατά συνέπεια ισχύει η αρχική απόφαση και οι αρχικές προϋποθέσεις. Για την τροποποίηση των όρων απαιτείται έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, δημοσίευση σε ΦΕΚ και ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.   

Ο πρόεδρος

 

Γιώργος Ζαχαράκης