ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ: Τέλος οι αναβολές ή αλλαγές ώρας διεξαγωγής

0
48

Σας γνωρίζουμε ότι, η Επιτροπή Πρωταθλημάτων, μετά την κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου, δεν θα κάνει δεκτό κανένα αίτημα αναβολής ή αλλαγή ώρας, για οποιοδήποτε αγώνα των διεξαγόμενων Πρωταθλημάτων.

Δυστυχώς τα σωματεία δεν κατανόησαν το πνεύμα εξυπηρέτησής των, που έδειξε μέχρι σήμερα η Επιτροπή Πρωταθλημάτων και συνεχώς προβάλουν αιτήματα για αναβολή των αγώνων, τα οποία είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν.

Συνημμένα σας κοινοποιούμε το άρθρο 50 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ., το οποίο προβλέπει όλες εκείνες τις περιπτώσεις, που ένα σωματείο δικαιούται να ζητήσει αναβολή προγραμματισμένου αγώνα.

Τυχόν προβλεπόμενο αίτημα αναβολής που μπορεί να ικανοποιηθεί βάση των κανονισμών, παρακαλούμε να το υποβάλλεται εγγράφως (10) δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνος.