Ποινές πειθαρχικής επιτροπής Ε.Π.Σ. Λακωνίας 7 Ιανουαρίου

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Λακωνίας στην συνεδρίασή της στις 07 Ιανουαρίου 2015 επέβαλε τις κάτωθι ποινές :

Δικάζει τον εγκαλούμενο Σταύρο Μανιάτη. Κηρύσσει τον παραπάνω εγκαλούμενο πειθαρχικό ελεγκτέο και επιβάλλει σε αυτόν την κατωτέρω πειθαρχική ποινή : χρηματική ποινή πενήντα (50,00) €, και ανάκληση των δυσμενών κρίσεων στο ίδιο μέσο εντός δέκα (10) ημερών.

Κηρύσσει τον «ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ Στέφανο» προπονητή, του σωματείου Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ  πειθαρχικά ελεγκτέο. Επιβάλλει σε αυτόν τις κατωτέρω πειθαρχικές ποινές : α) απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους δέκα (10) ημερών από 07-01-2015  και β) χρηματική ποινή σαράντα (40,00) €.

Δικάζει τον εγκαλούμενο Κολλιάκο Ιωάννη. Κηρύσσει τον παραπάνω εγκαλούμενο πειθαρχικό ελεγκτέο και επιβάλλει σε αυτόν τις κατωτέρω πειθαρχικές ποινές : α) απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους δέκα (10) ημερών από 07-01-2015  και β) χρηματική ποινή είκοσι (20,00) €.

Κηρύσσει την ομάδα «Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ» πειθαρχικά ελεγκτέα. Επιβάλλει σε αυτή χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ.

πηγή: ΕΠΣ Λακωνίας