Σκοπευτικός ‘Ομιλος Σπάρτης: Πρόγραμμα σκοπευτικών αγώνων 2015