Ποδηλασία: Προκήρυξη Διασυλλογικού αγώνα ΜΤΒ στο Σαϊνοπούλειο

0
111

 

Ο Σπαρτιατικός Γ.Σ διοργανώνει αγώνες ΜΤΒ στο Μυστρά με τους πιο κάτω όρους:

ΘΕΜΑ: Διασυλλογικός ΜΤΒ- XC
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-03-15 ΠΕΡΙΟΧΗ: Μυστράς-Σαϊνοπούλειο άλσος
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 1500 m ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Π-Κ- ΠΠ-ΠΚ-ΜΙΝΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ώρα 11:00 εκκίνηση αγώνων
ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ διάρκεια 15 min
ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ διάρκεια 20 min
ΠΠ-ΠΚ-K διάρκεια 30 min
Π διάρκεια 45min


OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές –τριες που ανήκουν στη δύναμη των σωματείων της Ε.Ο.Π. Οι αθλητές-τριες συμμετέχουν στους αγώνες με δική τους ευθύνη, ο Σπαρτιατικός Γ.Σ δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε ενδεχόμενο ατύχημα, ως και φθορά ή απώλεια αγωνιστικού υλικού, ενδυμάτων κλπ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: fax 2731026207 / mail [email protected] μέχρι και 12/03/15.

Υπεύθυνος διοργάνωσης Παναγιώτης Πριστούρης τηλ 6945790740 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Ισχύουν οι κανονισμοί της Ε.Ο.Π. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: 1ος Νικητής κύπελλο, μετάλλιο, δίπλωμα 2ος Νικητής μετάλλιο, δίπλωμα 3ος Νικητής μετάλλιο, δίπλωμα
4ος 5ος 6ος δίπλωμα


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ο απαραίτητος εξοπλισμός όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς της Ε.Ο.Π. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ: Για ότι δεν προβλέπεται στην προκήρυξη θα αποφασίζει η αγωνόδικος επιτροπή ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Αλυτάρχης: Παναγιώτης Καρούνος