Ποδόσφαιρο ‘Αμμου: H προκήρυξη του πρωταθλήματος και τα δικαιολογητικά συμμετοχής

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε τα δικαιολογητικά και  έγγραφα συμμετοχής του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου ‘Αμμου

Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  αφού έλαβε υπόψη :
1. Το Καταστατικό της Ε.Π.Ο.
2.Τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
3.Τους κανόνες του Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου Άμμου ( Beach Soccer Laws of the Game)
4.Την υπ’ αριθμ. 41/06.04.2015 απόφαση του Δ.Σ/ΕΠΟ περί διοργάνωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Άμμου περιόδου 2015  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διεξαγωγή των παρακάτω διοργανώσεων περιόδου 2015
1)το Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών του Ποδοσφαίρου Άμμου.
2)Το Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής Γυναικών του Ποδοσφαίρου Άμμου
3) Το Κύπελλο  ΕΛΛΑΔΟΣ
4)το Εθνικό Πρωτάθλημα Υποδομών του Ποδοσφαίρου Άμμου (με πιλοτικό χαρακτήρα)

 

Άρθρο1: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ/ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Τα Εθνικά Πρωταθλήματα Ποδοσφαίρου ΑΜΜΟΥ (Beach Soccer) θα διεξαχθούν με τους όρους που προβλέπονται από τους κανονισμούς του Ποδοσφαίρου (ειδικούς και γενικούς) υπό την ευθύνη και αρμοδιότητα  τηs ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΜΜΟΥ(Ε.Π.Α.) της Ε.Π.Ο., σε δύο φάσεις. Στην πρώτη θα μετάσχουν οι ομάδες υπό μορφή τουρνουά. Στη δεύτερη, θα μετάσχουν οι πρώτες ομάδες στη βαθμολογία των τουρνουά για να προκύψει ο πρωταθλητής της περιόδου 2015.
2.Δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα A’ Εθνικής Κατηγορίας έχουν:
οι επίσημες ομάδες που διατηρούν τμήματα Ανδρών και Γυναικών ή και αμφότερα και  είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της ΕΠΟ και κατέθεσαν  εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Ε.Π.Α. , δήλωση συμμετοχής.

Άρθρο 2: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1)Για να συμμετάσχει κάθε σωματείο στο Κύπελλο και στα Πρωταθλήματα της Α’ Εθνικής Κατηγορίας, πρέπει να καταθέσει στην Ε.Π.Ο. μέχρι τις 10  ΜΑΪΟΥ  2015 τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής και, μαζί, ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ του ποσού των 100 ευρώ  με αιτιολόγηση «συμμετοχή στο Εθνικό Πρωτάθλημα ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΜΜΟΥ  2015» (Αριθμός Λογαριασμού ΕΠΟ 5082021433637 -Τράπεζα Πειραιώς )
2)  Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει από οκτώ(8) έως είκοσι (25) αθλητές μέχρι και την ημέρα λήξης της προθεσμίας.
Εάν μια ομάδα δηλώσει πάνω από 20 αθλητές, τότε κάθε επιπλέον αθλητής, μέχρι το όριο των εικοσιπέντε(25), θα πρέπει να είναι έτος γεννήσεως το 1995 και νεότεροι.
3) Οι ομάδες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν στην Αρμόδια Επιτροπή τον αριθμό φαξ και το email του σωματείου. Δήλωση που δεν περιέχει τα πιο πάνω στοιχεία δε θα γίνεται δεκτή.

Άρθρο 3: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε  μορφή τουρνουά. Η πρώτη φάση  θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα ποδοσφαίρου άμμου που θα ανακοινωθούν μαζί με τις  μέρες και τις ώρες των  αγώνων μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων.

Άρθρο 4: ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ
1. Κάθε ομάδα υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον δύο στολές (φανέλα και παντελονάκι) τα χρώματα των οποίων πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στο Τμήμα Ποδοσφαίρου Άμμου.
2. Ακόμη και οι τερματοφύλακες είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν δύο τουλάχιστον στολές με διαφορετικά χρώματα από την υπόλοιπη ομάδα.
3. Οι φανέλες πρέπει να φέρουν αρίθμηση που κυμαίνεται από τον αριθμό 1 (ένα) μέχρι, κατά το μέγιστο, τον αριθμό 25 (εικοσιπέντε) για τους παίκτες, με την υποσημείωση ότι για τους τερματοφύλακες προτιμώνται οι αριθμοί 1, 12, και 22.
4. Όλες οι ομάδες θα πρέπει να φέρουν ομοιόμορφη αγωνιστική εμφάνιση με νούμερο στην πλάτη. Τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα έχουν το δικαίωμα να έχουν τυπωμένους στις εμφανίσεις τους χορηγούς τους, αφού λάβουν σχετική άδεια από την Ε.Π.Α..Η άδεια θα δίνεται κατόπιν ελέγχου πριν από κάθε φάση του πρωταθλήματος. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται κατόπιν αποστολής φωτογραφιών της εκάστοτε φανέλας αλλά και πριν από τους αγώνες στους τόπους διεξαγωγής.
5. Τα γήπεδα είναι ουδέτερα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται διαφορετικά. Υπό αυτή την έννοια, αν οι παίκτες φέρουν στολές με χρώματα που μπορούν να επιφέρουν σύγχυση, η τυπικά γηπεδούχος ομάδα οφείλει να αλλάξει στολή. Η αντίπαλη ομάδα διατηρεί τα χρώματά της.

Άρθρο 5: ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
1. Την 10 Μαΐου κάθε συμμετέχουσα ομάδα θα καταθέσει στην Ε.Π.Α. κατάσταση ποδοσφαιριστών που θα ισχύει μέχρι τον Μάρτιο 2016 .Για κάθε ποδοσφαιριστή, θα κατατίθεται δήλωση του και φωτοτυπία της ταυτότητας του  καθώς και φωτογραφία του . Η Ε.Π.Α. θα εκδίδει βεβαίωση συμμετοχής του ποδοσφαιριστή που θα επέχει θέση δελτίου. Η βεβαίωση θα  κατατίθεται σε κάθε αγώνα στον διαιτητή μαζί με την κατάσταση υγείας και θα είναι προϋπόθεση για να μετάσχει σε αυτόν.
2. Η κατάρτιση του προγράμματος και των ημερομηνιών διεξαγωγής των Προκριματικών Φάσεων της A’ Εθνικής Κατηγορίας και της Τελικής Φάσης του  Πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής Κατηγορίας θα κοινοποιείται με επίσημη ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής.
3. Οι Σύλλογοι κατά τη διάρκεια των αγώνων, οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με τις βεβαιώσεις συμμετοχής και κατάσταση υγείας θεωρημένη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κ.Α.Π.
4. Οι αθλητές που θα αγωνισθούν πρέπει να φέρουν την βεβαίωση συμμετοχής και να είναι γραμμένοι στην τελική λίστα της ομάδας τους.
5. Για κάθε αναμέτρηση θα συντάσσεται Φύλλο Αγώνα, από τους διαιτητές που θα ορίζονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ.
6. Η  παρουσία του γιατρού θα είναι υποχρεωτική.
7. Σε κάθε ομάδα μπορούν να δηλώνονται στο φύλλο αγώνος μέχρι δύο ξένοι (αλλοδάποι ή  κοινοτικοί)
8. Οι πιστοποιήσεις διά των καταστάσεων υγείας είναι υποχρεωτικές για τους συμμετέχοντες Συλλόγους και προϋποθέτουν την πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων.

Άρθρο 6: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ A’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1. Το Εθνικό Πρωτάθλημα A’ Κατηγορίας 2015 διαρθρώνεται κανονικά από ομίλους σε  φάσεις. Οι όροι διεξαγωγής του Πρωταθλήματος προβλέπουν Προκριματικές Φάσεις υπό μορφή τουρνουά και μία  Τελική Φάση (Play-off), που θα ορίζονται από το Τμήμα Ποδοσφαίρου Άμμου  με συμμετέχουσες ομάδες, οι οποίες ομαδοποιούνται με βάση το γεωγραφικό κριτήριο, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Τα γήπεδα θα καθοριστούν από την Ε.Π.Α.
2. Κάθε Προκριματική Φάση  θα απαρτίζεται από  προκριματικό  γύρο (σε όμιλο ή ομίλους  ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων) και τελικό  γύρο ( play-off).
3. Οι πρώτες ομάδες όλων των Προκριματικών Φάσεων προκρίνονται στην Τελική Φάση. Ο νικητής της Τελικής Φάσης αναδεικνύεται Πρωταθλητής.
4.  Κατά τα προβλεπόμενα οι ομάδες, στο πλαίσιο της εκάστοτε Προκριματικής Φάσης, αναμετρώνται σε μονούς αγώνες, και για την Τελική Φάση. Το Τμήμα Ποδοσφαίρου Άμμου τηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αλλαγές και να συντονίζει αγωνιστικές υποχρεώσεις σε εθνικό επίπεδο.
5. Σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού (Beach soccer-Laws of the Game-FIFA) σε κάθε αγώνα  πρέπει να υπάρξει τελικός νικητής. Θα δίδονται 3 (τρεις) βαθμοί για επίτευξη νίκης μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας των τριών δωδεκαλέπτων. 2 (δύο) βαθμοί για επίτευξη νίκης μετά τη λήξη της τρίλεπτης παράτασης και 1(έναν) βαθμό για επίτευξη νίκης μετά  τη διαδικασία εκτέλεσης πέναλτι, 0 (μηδέν) βαθμοί για ήττα μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας των τριών δωδεκαλέπτων και/ή μετά τη λήξη παράτασης ή της διαδικασίας εκτέλεσης πέναλτι.
6. Σε κάθε προκριματικό γύρο θα καταρτιστεί η γενική κατάταξη των ομάδων του ομίλου ξεχωριστά, με βάση τη συλλογή βαθμών μετά το πέρας κάθε αγωνιστικής. Το άθροισμα των βαθμών κάθε ομάδας που προκύπτει από τις  αγωνιστικές  του εκάστοτε ομίλου στον προκριματικό γύρο απαρτίζει το σύνολο των βαθμών κάθε ομάδας.
7. Η κατάταξη του ομίλου ή των ομίλων ξεχωριστά στο τέλος του προκριματικού γύρου  καθενός εκ των  Προκριματικών Φάσεων, θα καθορίζεται με τα εξής κριτήρια και με την εξής σειρά :
Η συλλογή  του μεγαλύτερου αθροίσματος των βαθμών που επετεύχθησαν στις αναμετρήσεις μεταξύ όλων των ομάδων του εκάστοτε ομίλου.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων :
I. Η συλλογή του μεγαλύτερου αθροίσματος των βαθμών που επετεύχθησαν στις αναμετρήσεις μεταξύ και μόνο των ισοβαθμούντων ομάδων του εκάστοτε ομίλου.
II. Η συλλογή της μεγαλύτερης διαφοράς τερμάτων που  επετεύχθησαν στις αναμετρήσεις μεταξύ και μόνο των ισοβαθμούντων ομάδων του ομίλου.
III. Επίτευξη μεγαλύτερου αριθμού τερμάτων που σημειώθηκαν στις αναμετρήσεις μεταξύ και μόνο των ισοβαθμούντων ομάδων του ομίλου.
IV. Η συλλογή της μεγαλύτερης διαφοράς τερμάτων που  επετεύχθησαν στις αναμετρήσεις μεταξύ όλων των ομάδων του ομίλου.
V. Επίτευξη μεγαλύτερου αριθμού τερμάτων που  σημειώθηκαν στις αναμετρήσεις μεταξύ όλων των ομάδων του ομίλου.
VI. Η συλλογή του μικρότερου αριθμού κόκκινων καρτών που  δέχτηκαν  στις αναμετρήσεις μεταξύ όλων των ομάδων του ομίλου.
VII. Η συλλογή του μικρότερου αριθμού κίτρινων καρτών που  δέχτηκαν  στις αναμετρήσεις μεταξύ όλων των ομάδων του ομίλου.
VIII. Σε περίπτωση που ακόμα και μετά από τον έλεγχο των πιο πάνω κριτηρίων δεν προκύπτει νικήτρια ομάδα τελική κατάταξη τότε ακολουθεί κλήρωση από την αρμόδια Επιτροπή.
Μόνο τέρματα που σημειώθηκαν κατά την κανονική διάρκεια των τριών δωδεκαλέπτων και κατά την διάρκεια των ενδεχομένων παρατάσεων προσμετρούνται στα παραπάνω κριτήρια. Εξαιρούνται τα γκολ που θα σημειωθούν μέσω πέναλτι κατόπιν παράτασης.

Άρθρο 7:  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ (PLAY-OFF) ΤΗΣ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. Μετά την ολοκλήρωση των Προκριματικών Φάσεων ακολουθεί η  Τελική Φάση που θα αναδείξει  την Πρωταθλήτρια ομάδα.
2. Σε περίπτωση ισοπαλίας στο τέλος κάθε αγώνα θα δίνεται επιπλέον παράταση. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοπαλίας κατόπιν παράτασης, θα διεξάγεται η εκτέλεση πέναλτι. (Βάσει των κανόνων του παιχνιδιού της ΦΙΦΑ). Τα γήπεδα της Τελικής Φάσης θα καθοριστούν και αυτά από την Ε.Π.Α.

ΆΡΘΡΟ 8 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ
1. Στους Συλλόγους παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν ονομαστικές καταστάσεις των παικτών τους κατά την υποβολή αιτήματος συμμετοχής (ελάχιστον οκτώ(8), μέγιστο εικοσιπέντε(25) παίκτες), συμπληρώνοντας τα επισυναπτόμενα έντυπα. Η καταληκτική προθεσμία  για την υποβολή της εν λόγω κατάστασης ορίζεται η 10 ΜΑΪΟΥ.
2. Οι  παίκτες μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής και συμμετοχής σε αγώνα άλλης ομάδας. Η χρησιμοποίηση ενός ή περισσότερων παικτών που δεν έχουν την βεβαίωση συμμετοχής, θα τιμωρείται με την απώλεια του αγώνα στην οποία ο/οι ίδιος/οι θα χρησιμοποιηθεί/ούν.
3. Για την πράξη συμμετοχής στο Πρωτάθλημα, οι Σύλλογοι υποχρεούνται να αναφέρουν, με το συνημμένο στην παρούσα έντυπο εγγραφής, τα ονόματα των παραγόντων και συνεργατών, προσδιορίζοντας τα προσόντα, τα καθήκοντα και τα ειδικότερα αιτούμενα στοιχεία (ταυτότητα, στοιχεία προσδιοριστικού εγγράφου ιθαγένειας, κ.λ.π.). Σε κάθε αγώνα μαζί με τις βεβαιώσεις συμμετοχής θα κατατίθεται στο Διαιτητή και μια συνταχθείσα σε δύο αντίτυπα κατάσταση, όπου θα αναγράφονται τα ονόματα των παικτών, του αρχηγού και του αναπληρωματικού αρχηγού, του υπεύθυνου της ομάδας (επίσημος συνοδός) και όλων των άλλων ατόμων που έχουν πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο, με επίδειξη των σχετικών καρτών. Όσοι από τα μέλη των ομάδων προτίθενται να έχουν πρόσβαση στο γήπεδο (παίκτες, προπονητής,  συνοδός, γιατρός, ,φυσιοθεραπευτής) οφείλουν να είναι τακτικά εγγεγραμμένοι και να έχουν τα συνοδευτικά έγγραφα, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς που ισχύουν για τις δραστηριότητες  του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
4. Οι Σύλλογοι οφείλουν να υπακούουν στους κανονισμούς που προβλέπονται για την έκδοση βεβαίωσης συμμετοχής, η έκδοση του οποίου αποτελεί μέριμνα της αρμόδιας Επιτροπής, διά εντολών και κατευθύνσεων που θα δώσει στις συμμετέχουσες ομάδες.

ΑΡΘΡΟ 9: Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ
1. Όλοι οι πολίτες, ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών συμπληρωμένων, όντες υπήκοοι της Ελληνικής δημοκρατίας και μέχρι  δυο (2) αλλοδαποί παίκτες ανά σύλλογο που κατέχουν άδεια παραμονής μπορούν να μετάσχουν στα πρωταθλήματα, σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες που ορίζονται στον Κ.Α.Π.
2. Προκειμένου για τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων του παιχνιδιού οι οποίοι προβλέπουν την «άμεση» και ελεύθερη αντικατάσταση των παικτών κατά την διάρκεια ενός αγώνα, οι Σύλλογοι πρέπει να παρουσιάζουν ομάδα στο γήπεδο, η οποία δεν θα υπερβαίνει αριθμητικά τους πέντε παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου , ένας εκ των οποίων θα αγωνίζεται ως τερματοφύλακας. Κανένας αγώνας δεν θα ξεκινήσει, αν η μία από τις ομάδες διαθέτει λιγότερους από τέσσερις παίκτες. Στις επίσημες καταστάσεις του αγώνα, μπορούν να καταχωρηθούν από τουλάχιστον τέσσερις ως δώδεκα παίκτες. Οι Σύλλογοι έχουν το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνουν στην επίσημη κατάσταση που παρουσιάζεται στο διαιτητή πριν από την έναρξη κάθε αγώνα κατ’ ανώτατο όριο δύο αλλοδαπούς  παίκτες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π.
3. Ο υπεύθυνος της ομάδας (ή ο αρχηγός) δικαιούται να ζητήσει από τους διαιτητές τον έλεγχο των βεβαιώσεων και των εγγράφων των παικτών και των παραγόντων της αντίπαλης ομάδας. Οι διαιτητές, κατόπιν επαλήθευσης των υποβληθέντων εγγράφων, θα προβούν στην αναγνώριση των καταχωρημένων παικτών και παραγόντων στη λίστα, κατά την εμφάνιση αμφότερων των ομάδων, αναγράφοντας το γεγονός στις παρατηρήσεις του Φ.Α.
4. Δεν μπορούν να εγγραφούν για δραστηριότητες του Ποδοσφαίρου Άμμου όσοι υπόκεινται σε αγωνιστικό αποκλεισμό, λόγω πειθαρχικών αδικημάτων που έχουν διαπράξει μετέχοντες σε αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της FIFA, Ε.Π.Ο. ή των Ενώσεων. Δεν θεωρείται αγωνιστικός αποκλεισμός η τιμωρία με κόκκινη κάρτα.
5. Επίσης, παίκτης που συμμετέχει παράλληλα σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου άμμου που δεν είναι εγκεκριμένο από την Ε.Π.Ο. και την Ε.Π.Α. τιμωρείται με αποκλεισμό από το Εθνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Άμμου αλλά και με αποκλεισμό μέχρι και έξι μηνών από οποιοδήποτε πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που διεξάγεται υπό την Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1. Οι ομάδες φέρουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν το πρωτάθλημα στο οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή και να ολοκληρώσουν τους αγώνες που ξεκίνησαν.
2. Η ομάδα που παραιτείται από τη διεξαγωγή ενός αγώνα ή αποχωρεί από αγώνα, που είναι ήδη σε εξέλιξη, υφίσταται την απώλεια του αγώνα καθώς και τις ποινές που προβλέπονται στον Κ.Α.Π.
3. Αν μια ομάδα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα ή αποκλειστεί για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της προκριματικής φάσης, όλοι οι υπολειπόμενοι αγώνες θα θεωρούνται απολεσθέντες υπέρ της άλλης ομάδας, με την οποία όφειλε να παίξει βάσει προγράμματος, με σκορ 3-0.
4. Η ομάδα που παραιτείται για τρίτη φορά από τη διεκδίκηση ενός αγώνα αποκλείεται αυτομάτως από το πρωτάθλημα, υποκείμενη στις συνέπειες που αναφέρει ο Κ.Α.Π.
5. Η μη καταβολή εντός τριάντα ημερών των ποσών που προβλέπονται από ποινές που επιβλήθηκαν,  ισοδυναμεί με παραίτηση από τη διεκδίκηση των επόμενων αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
1. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο κατά την ορισθείσα ώρα για την έναρξη διεξαγωγής του αγώνα των αντίστοιχων Πρωταθλημάτων.
2. Οι ομάδες που δεν εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο, θεωρούνται παραιτηθείσες από τον αγώνα, υποκείμενες στις συνέπειες που προβλέπουν τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π., εκτός αν αποδείξουν την ύπαρξη ανωτέρας βίας, οπότε αποφασίζουν για την τύχη του αγώνα τα Αρμόδια όργανα της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες που ουδέποτε ξεκίνησαν, ολοκληρώθηκαν ή διεκόπησαν για οποιονδήποτε λόγο που δεν προβλέπει ο Κανονισμός του Παιχνιδιού, επαναλαμβάνονται ή επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. ποινές, δι αποφάσεων  των οργάνων  της ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Πριν από την έναρξη των Πρωταθλημάτων, η καταλληλότητα των γηπέδων θα ελεγχθεί από Επιτροπή που θα ορίσει η Ε.Π.Α.. Η απόφαση περί ακαταλληλόλητας του αγωνιστικού χώρου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πρώτου διαιτητή που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή του αγώνα.
2. Ο έλεγχος, παρουσία των αρχηγών των ομάδων, πρέπει να διενεργηθεί την ορισθείσα ώρα έναρξης του αγώνα, μετά την εξακρίβωση της εμφάνισης των ομάδων και της ταυτοποίησης των παικτών που περιέχονται στις ονομαστικές καταστάσεις του αγώνα.
3. Ο πρώτος διαιτητής μπορεί να προβεί σε αξιολόγηση πριν από την ορισθείσα ώρα έναρξης του αγώνα όπου είναι παρόντες οι αρχηγοί των ομάδων. Αν η ακαταλληλότητα δεν είναι επανορθώσιμη εντός της ορισθείσας ώρας για την έναρξη του παιχνιδιού, ο πρώτος διαιτητής μπορεί να ματαιώσει τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
1. Προ της έναρξης κάθε αγώνα, ο επίσημος συνοδός, ή ο «Υπεύθυνος της ομάδας» οφείλει να παρουσιάσει στον 3ο διαιτητή του αγώνα την κατάσταση- λίστα των συμμετεχόντων παικτών με τα σχετικά έγγραφα ταυτότητας, κατάσταση υγείας και τις βεβαιώσεις συμμετοχής. Οι πίνακες των ομάδων οφείλουν απαραίτητα να αναγράφουν έναν αρχηγό και αναπληρωματικό αρχηγό, και τους υπευθύνους ομάδας. Ο υπεύθυνος έχοντας υποδειχθεί ως επίσημος συνοδός («υπεύθυνος ομάδας») εκπροσωπεί, σε κάθε περίπτωση, την ομάδα του.
2.  Ένα αντίγραφο του καταλόγου που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να προσυπογράφεται από τους διαιτητές και να παραδίδεται στον αρχηγό ή τον υπεύθυνο της άλλης ομάδας πριν από την έναρξη του αγώνα.
3.  Οι εκπρόσωποι και ο αρχηγός φέρουν το δικαίωμα ελέγχου των δελτίων, της κατάστασης όπως και των εγγράφων ταυτότητας των μελών της αντίπαλης ομάδας προ και κατά τη διεξαγωγή του αγώνα με την παρουσία και την ευθύνη του διαιτητή.

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
1. Για τους αγώνες, η είσοδος εντός αγωνιστικού χώρου είναι επιτρεπτή για κάθε μία από τις ομάδες, αρκεί να είναι εφοδιασμένοι με βεβαίωση συμμετοχής ισχύουσα για την τρέχουσα περίοδο, πλέον των αγωνιζομένων και των ακολούθων προσώπων :
α.  οι αναπληρωματικοί παίκτες,
β.  ο επίσημος συνοδός της ομάδας («υπεύθυνος της ομάδας»)
γ.  ο προπονητής και ο φυσιοθεραπευτής
δ.  ο γιατρός.
2. Τα άτομα που εισέρχονται εντός αγωνιστικού χώρου, πρέπει να λαμβάνουν θέση στον πάγκο που παραχωρείται σε κάθε ομάδα και φέρουν την υποχρέωση να επιδεικνύουν ορθή συμπεριφορά. Οι διαιτητές ασκούν εντός των ορίων δικαιοδοσίας τους πειθαρχικές αρμοδιότητες.
3. Όλα τα πρόσωπα που γίνονται δεκτά εντός αγωνιστικού χώρου, εξαιρουμένων των αναπληρωματικών παικτών, μπορούν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο μόνο κατόπιν έγκρισης των διαιτητών, ακόμη και στο ενδεχόμενο παροχής βοηθείας ή απομάκρυνσης τραυματισμένου παίκτη.
4. Η είσοδος εντός αγωνιστικού χώρου είναι επίσης επιτρεπτή, εκτός των προαναφερθέντων και των δηλωθέντων  παικτών, για τα παιδιά που μαζεύουν τη μπάλα, τους φωτογράφους,  τους σχολιαστές ραδιοφώνου και τηλεόρασης που έχουν δεόντως αδειοδοτηθεί από την Ε.Π.Α., η οποία αναλαμβάνει, ως εκ τούτου την ευθύνη για την Έκδοση  Δελτίων Εισόδου.
ΑΡΘΡΟ 16: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1. Ο παίκτης ο οποίος κατά τη διάρκεια του αγώνα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ή δύο κίτρινες κάρτες απομακρύνεται από τον αγωνιστικό χώρο, και θεωρείται, ανεξάρτητα από το λόγο, αυτόματα αποβληθείς τουλάχιστον για την επόμενη αγωνιστική . Για το Πρωτάθλημα η αποβολή έχει ισχύ ακόμα και εκτός της Προκριματικής Φάσης, όταν η ομάδα του αποβληθέντος παίκτη προκρίνεται στον τελικό γύρο της Φάσης αυτής ή προκρίνεται στην Τελική Φάση.
2. Όλοι οι παίκτες που συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια της Προκριματικής Φάσης  δύο κίτρινες κάρτες επιβαρύνονται με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής, ο οποίος επιβάλλεται από τα Όργανα της Αθλητικής Δικαιοσύνης.
3. Στο τέλος των Προκριματικών Φάσεων, όλες οι κίτρινες κάρτες μηδενίζονται.
4.  Σε περίπτωση σοβαρών πειθαρχικών παραβάσεων δύναται να επιβληθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Ε.Π.Ο. Για τον υπαίτιο η ποινή αποκλεισμού από όλες τις δραστηριότητες όλων των τουρνουά ποδοσφαίρου άμμου που διοργανώνονται από την Ε.Π.Α. για ένα (1) ή περισσότερα έτη.
5. Αποκλεισθείς παράγοντας της ομάδας, , δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στην κατάσταση της ομάδας, διαφορετικά επιβάλλεται επιβολή χρηματικής κύρωσης για την ίδια ομάδα, καθώς και περαιτέρω αποκλεισμός του ίδιου παράγοντα. Τιμωρημένος ή αποβληθείς παίκτης μπορεί να περιλαμβάνεται στην κατάσταση του παιχνιδιού. Στην περίπτωση όπου ο τελευταίος χρησιμοποιείται, θα έχει σαν συνέπεια απώλεια του παιχνιδιού σε βάρος της ομάδας που διέπραξε την παράβαση, μετά από ένσταση.
6. Αποκλεισμός μιας αγωνιστικής θεωρείται ότι έχει εκτιθεί μόνο όταν το επόμενο παιχνίδι ολοκληρωθεί στο γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Κίτρινες κάρτες και αποβολές υπόκεινται σε πρόστιμα  ,σύμφωνα με τον Π.Κ./ΕΠΟ
2. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις Πειθαρχικές Επιτροπές  θα πρέπει να καταβάλλονται σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
 Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται κατά τις ημέρες και ώρες που καθορίζονται από το πρόγραμμα, εκτός από τυχόν μεταβολές  που αποφασίζονται εκτάκτως από την Ε.Π.Α..
ΑΡΘΡΟ 19: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις τεχνικής φύσης. Για όλες τις λοιπές ενστάσεις που προτίθεται να υποβάλλει η ομάδα, θα πρέπει να συμμορφώνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
–  η προειδοποίηση ένστασης θα ανακοινώνεται εγγράφως στο διαιτητή στο τέλος του αγώνα,
–  οι ενστάσεις που σχετίζονται με την κανονική διεξαγωγή του αγώνα ή την αντικανονική συμμετοχή των παικτών πρέπει να υποβληθούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου από την ολοκλήρωση του αγώνα στην Πειθαρχική Επιτροπή.
–  τα πειθαρχικά παραπτώματα των αγωνιζόμενων κρίνονται από τα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ.
2. Δεδομένου ότι η διαδικασία χαρακτηρίζεται από διαρθρώσεις που προβλέπουν ταχεία διεξαγωγή, οι ειλημμένες αποφάσεις από τον Αθλητικό Δικαστή ή την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., σχετικά με το αποτέλεσμα των τελικών αγώνων είναι αμετάκλητες.
α)  οι αποβολές για μία ή περισσότερες αγωνιστικές ημέρες θα πρέπει να εκτίονται στο πλαίσιο του εκάστοτε τουρνουά-γύρου- τελικής φάσης,
β)  αντιθέτως, στην περίπτωση αποβολής κατά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, ο εν λόγω παίκτης απαγορεύεται να μετέχει σε οποιαδήποτε ποδοσφαιρική δραστηριότητα για τη διάρκεια που καθορίζεται από το πειθαρχικό όργανο. Οι αποβολές που υπερβαίνουν τη διάρκεια του πρωταθλήματος είναι, ωστόσο, υποκείμενες σε προσφυγή ενώπιον της Αθλητικής Δικαιοσύνης,
γ)  οι κίτρινες κάρτες κατά το τέλος της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος (Προκριματικές Φάσεις) διαγράφονται για την Τελική Φάση.

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1) Για όλες τις αποφάσεις και αυτές που είναι σχετικές με την διεξαγωγή του
πρωταθλήματος, η ενημέρωση των Σωματείων θα γίνεται ηλεκτρονικά απευθείας από την Ε.Π.Α. και θα δημοσιοποιούνται και με ανακοινώσεις στον Τύπο και στον διαδικτυακό τόπο της ΕΠΟ.
2) Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα επίσης να γνωρίσουν στην Γραμματεία της Ε.Π.Α. και την
ταχυδρομική τους διεύθυνση, το Ονοματεπώνυμο, τη Διεύθυνση και τα τηλέφωνα του υπευθύνου για την παραλαβή της αλληλογραφίας καθώς και αριθμό Fax για επείγουσα επικοινωνία.

ΑΡΘΡΟ 21: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ & ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1) Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών, όλων των σωματείων, στις Εθνικές ομάδες, όταν καλούνται για την σύνθεση των ομάδων αυτών ή για προπόνηση, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και τις υπεύθυνες διοικήσεις των σωματείων που ανήκουν. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 31 του Κ.Α.Π.
2) Ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκλείστηκε από τις Εθνικές Ομάδες λόγω τραυματισμού ή ασθένειάς του, δε δύναται να συμμετάσχει σε αγώνα της ομάδας στην οποία ανήκει πριν από την παρέλευση οκτώ ημερών από την ημέρα του αγώνα της Εθνικής Ομάδας στον οποίο μετείχε για την πιο πάνω αιτία (η ημέρα του αγώνα δεν υπολογίζεται). Εξαιρούνται της διατάξεως αυτής, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν με το σωματείο τους λόγω τραυματισμού ή ασθένειας σε αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική του αγώνα των Εθνικών Ομάδων.
3) Η διαπίστωση των λόγων άρνησης ή αδυναμίας συμμετοχής του Ποδοσφαιριστή ανήκει αποκλειστικά στην Ε.Π.Α./ Ε.Π.Ο.
4) Σωματείο που με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύει ή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή του σε προπόνηση ή αγώνα των Εθνικών Ομάδων αποκλείεται κάθε φορά από τον πρώτο επόμενο αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου με απόφαση της Ε.Π.Α. κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2α του άρθρου 31 του Κ.Α.Π.
5) Οι ποινές της παραγράφου 2α του άρθρου 31 του Κ.Α.Π. επιβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την τέλεση του αδικήματος. Η δε έκτιση των ποινών αρχίζει από την επόμενη αγωνιστική ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 22: ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών Κανονισμός-Προκήρυξη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σύνολό του και ως προς όλα τα μέρη του, κατά τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα, προϋπόθεση για την συμμετοχή μιας ομάδας στο πρωτάθλημα άμμου είναι η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του.
Σε περίπτωση που επανιδρυθεί η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Άμμου, τότε η Ένωση υποχρεούται στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού .

ΑΡΘΡΟ 23: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Με την αποδοχή της Προκήρυξης τα Σωματεία μεταβιβάζουν τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και διαφημιστικά δικαιώματα στην Ε.Π.Ο. στην οποία και ανήκουν. Των Σωματείων υποχρεωμένων να αποδέχονται τις αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 24: ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
Για  ότι δεν προβλέπεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζονται οι κανονισμοί της Ε.Π.Ο.  που ισχύουν κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Πρωταθλήματος και κάθε θέμα παραπέμπεται για την τελική του επίλυση στην Αρμόδια Επιτροπή και εν τέλει στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.