ΕΠΣ Λακωνίας: Απόφαση πειθαρχικής σε καταγγελία του Κάστρου Μονεμβάσιας (5 Μαϊου)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Π.Ε.    117/05-05-2015

Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελούμενη από τους : α) Θεμιστοκλή Δογαντζή, Πρόεδρο, β) Χρήστο Κοντάκο και Νικήτα Βλάχο, μέλη

Συνεδρίασε στα γραφεία της Ε. Π. Σ. Λακωνίας, στις 05/05/2015. Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες οι Θεμιστοκλής Δογαντζής, Πρόεδρος, Νικήτας Βλάχος, μέλος, για να εκδικάσουν την εξής καταγγελία – ένσταση :

Καταγγελία του σωματείου Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή και συγκεκριμένα στον αγώνα της 19ης Απριλίου  2015, μεταξύ των ομάδων Α.Π.Ο. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ»  και Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», για την 25η αγωνιστική, που διεξήχθη στο Δημοτικό γήπεδο Γλυκόβρυσης του Δήμου Ευρώτα για το Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας, της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, περιόδου 2014 – 2015, του ποδοσφαιριστή του σωματείου Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ» CANI LEONARD, με αριθμό Δελτίου Ε.Π.Ο. 1165627 και αριθμό φανέλας 5.

Κατά την συζήτηση της υπόθεσης στις 05-05-2015 το καταγγέλλων σωματείο  Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» παραστάθηκε δια του εκπροσώπου του Κων/νου Θωμαδάκη  και το καθ΄ ου η καταγγελία σωματείο Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», παραστάθηκε δια του εκπροσώπου του Πολυζώη Γιακουμή.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

                Η κρινόμενη καταγγελία του Σωματείου Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ», για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή της ομάδας Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ» CANI LEONARD, με αριθμό Δελτίου Ε.Π.Ο. 1165627 και αριθμό φανέλας 5, στον αγώνα της 19-04-2015, μεταξύ ομάδων Α.Π.Ο. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ» και Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», που διεξήχθη στο Δημοτικό γήπεδο Γλυκόβρυσης του Δήμου Ευρώτα, για το Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας, της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, περιόδου 2014 – 2015, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 8  του Κ.Α.Π., κατατέθηκε δε και το σχετικό παράβολο των τετρακοσίων (400,00) ευρώ. (βλ. το υπ΄ αριθ. 108/22-04-2015 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ε.Π.Σ. Λακωνίας)

Επομένως πρέπει να εξετασθεί αν είναι βάσιμη και κατ΄ ουσίαν.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 § 8 του Κ.Α.Π. καταγγελία επιτρέπεται να διατυπωθεί αποκλειστικά για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε αγώνα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την τέλεσή του από τρίτο σωματείο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τούτο έχει άμεσο έννομο συμφέρον, κατά το χρόνο άσκησης της καταγγελίας, το οποίο περιοριστικά προσδιορίζεται στη διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος που μετέχει και έχει σχέση με το συγκεκριμένο σωματείο κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία. Οι παραπάνω καταγγελίες, που αποστέλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη επιστολή με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, διαβιβάζονται υποχρεωτικά και μέσω FAX τόσον η καταγγελία όσον και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπόμενου για την αντίστοιχη ένσταση παραβόλου εντός της παραπάνω προθεσμίας. Κατά την άσκηση της καταγγελίας και ταυτόχρονα με την υποβολή της στη διοργανώτρια πρέπει ο καταγγέλλων να καταθέσει το προβλεπόμενο για την αντίστοιχη ένσταση παράβολο με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης εφ΄ όσον δεν κατατεθεί παράβολο ή κατατεθεί ελλιπείς ή εκπρόθεσμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 § 3γ & δ, στους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων και το περιφερειακό πρωτάθλημα γυναικών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ. Α. μέχρι δυο (2) κοινοτικών ποδοσφαιριστών και η συμμετοχή τους στον αγώνα. Όμοια επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα μέχρι δυο (2) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών ανεξαρτήτως ηλικίας και η συμμετοχή τους στο αγώνα. Τέλος, στην ενδεκάδα του αγώνα δύναται να συμμετάσχουν έως τέσσερις (4) συνολικά κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, εφόσον η αγωνιζόμενη ομάδα δεν διαθέτει, για τη συμπλήρωση του Φ.Α., τον παραπάνω προβλεπόμενο αριθμό αλλοδαπών ποδοσφαιριστών. Αντίστροφα, η έλλειψη κοινοτικών δεν συμπληρώνεται με αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.

Από όλα ανεξαιρέτως τα σχετικά έγγραφα (φωτ/φο βαθμολογικού πίνακα,  φύλλο αγώνα, φωτ/φο Δελτίου ατομικών στοιχείων ποδοσφαιριστή CANI LEONARD, το υπ΄ πρωτ. 14164/04-05-2015 έγγραφο της Ε.Ι.Μ.) προέκυψαν τα εξής :

1) Από τον βαθμολογικό πίνακα μετά τα αποτελέσματα της 19-04-2015 το σωματείο Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» ισοβαθμούσε στην 11η θέση με το σωματείο Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ, με 22 βαθμούς και το σωματείο Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ» ήταν στην 13η θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος το σωματείο που θα  καταλάβει την 13η θέση στον βαθμολογικό πίνακα, υποβιβάζεται στην Α1 κατηγορίας, α) αν έχει μεγαλύτερη διαφορά από τέσσερεις (4)  βαθμούς από το σωματείο που θα καταλάβει την 12η θέση και β) αν η διαφορά είναι μέχρι τέσσερεις βαθμοί από το σωματείο που θα καταλάβει την 12η θέση, θα παίξουν διπλούς αγώνες μπαράζ για το πια ομάδα θα υποβιβαστεί. Σύμφωνα με τα ανωτέρω το σωματείο Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» έχει άμεσο έννομο συμφέρον κατά την άσκηση της καταγγελίας.

2) Στις 19 Απριλίου  2015, διεξήχθη στο Δημοτικό γήπεδο Γλυκόβρυσης του Δήμου Ευρώτα, ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων Α.Π.Ο. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ»  και  Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», για την 25η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α΄Κατηγορίας, της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, περιόδου 2014 – 2015, στους δηλωθέντες στο Φύλλο αγώνος  ποδοσφαιριστές της ομάδας Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», ήταν και οι ποδοσφαιριστές α) CANI LEONARD, με αριθμό Δελτίου Ε.Π.Ο. 1165627 και αριθμό φανέλας 5,  με την ένδειξη στο πεδίο υπηκοότητας «ΕΛΛΑΔΑ» και β) KLLOGJERI XHULJAN με αριθμό Δελτίου Ε.Π.Ο. 1311533 και αριθμό φανέλας 7 με την ένδειξη στο πεδίο  υπηκοότητας ΑΛΒΑΝΙΑ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ)

3) Το Δελτίο ατομικών στοιχείων του ποδοσφαιριστή CANI LEONARD, αναγράφει ως χώρα υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ (ΕΛΛΗΝΑΣ), από την έρευνα που έγινε (βλ. έγγραφο Ε.Ι.Μ.) διαπιστώθηκε ότι η έκδοση του δελτίου του άνω ποδοσφαιριστή πραγματοποιήθηκε την 01-09-2012 για λογαριασμό του σωματείου Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ» με την ένδειξη στο πεδίο υπηκοότητας ως «ΕΛΛΑΔΑ».

Το υπ΄ αρ. 1165627 δελτίο αθλητικής ιδιότητας του ποδοσφαιριστή CANI LEONARD, δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα.

Στις 27-04-2015 με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. Ε.Π.Ο. 13379/27-04-2015 έγγραφο της Ε.Π.Σ.ΛΑΚΩΝΙΑΣ, διαβιβάστηκαν συνημμένα στην υπηρεσία α) επικυρωμένο αντίγραφο άδειας διαμονής και β) επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου, σύμφωνα με τα οποία η Υπηρεσία μας διόρθωσε την ένδειξη (γεγονός που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 886/2015 απόφαση της Ε.Ι.Μ. που δημοσιεύθηκε στις 30-04-2015) στο πεδίο της υπηκοότητας από «ΕΛΛΑΔΑ» σε «ΑΛΒΑΝΙΑ», ενημερώνοντας παράλληλα τις ημερομηνίες έναρξης/λήξης δελτίου σύμφωνα με το αντίγραφο της άδειας διαμονής. (ΗΜ/ΝΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ 09-08-2013 ΗΜ/ΝΑΙ ΛΗΞΗΣ 07-06-2015).

Σύμφωνα με την γνώμη της επιτροπή το εμφιλοχωρήσαν στο δελτίο του CANI LEONARD, σφάλμα, στο πεδίο χώρα υπηκοότητας, δεν δημιουργεί αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή καθόσον δεν συντρέχει καμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις που θα καθιστούν την συμμετοχή του αντικανονική.

Κατά την ακροαματική διαδικασία το ενιστάμενο σωματείο Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΚΑΣΤΟ», ζήτησε να γίνει δεκτή η καταγγελία του και να κατακυρωθεί ο αγώνας, υπέρ του σωματείου του Α.Π.Ο. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», λόγω της αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή του Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», CANI LEONARD.

Και το καθ΄ ου η ένσταση σωματείο Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», ζήτησε την απόρριψη της καταγγελίας του σωματείου Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή του CANI LEONARD, ισχυριζόμενο ότι το δελτίο του ποδοσφαιριστή είναι νόμιμο δεν έχει ανακληθεί, το σφάλμα στην αναγραφεί υπηκοότητας στο δελτίο του ποδοσφαιριστή δεν επιφέρει ακυρότητα  και ο ποδοσφαιριστής έπαιξε νόμιμα.

Κατ΄ ακολουθίαν όλων αυτών η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, κρίνει ότι δεν συντρέχει περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή της ομάδας Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», CANI LEONARD, με αριθμό Δελτίου Ε.Π.Ο. 1165627 και αριθμό φανέλας 5, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων Α.Π.Ο. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ» και Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», που διεξήχθη στο Δημοτικό γήπεδο Γλυκόβρυσης του Δήμου Ευρώτα, για την 25η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Α΄Κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, περιόδου 2014 – 2015 και η κρινόμενη καταγγελία πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη.

Τέλος το χρηματικό παράβολο των τετρακοσίων (400,00) ευρώ πρέπει να περιέλθει στο ταμείο της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δικάζει επί της καταγγελίας.

Απορρίπτει την καταγγελία του Σωματείου Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ», ως ουσία αβάσιμη.

Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει περίπτωση αντικανονική συμμετοχής του ποδοσφαιριστή, CANI LEONARD, με αριθμό Δελτίου Ε.Π.Ο. 1165627 και αριθμό φανέλας 5,  του σωματείου Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», στον αγώνα της 19/04/2015, μεταξύ των ομάδων Α.Π.Ο. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ» και Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», που διεξήχθη στο Δημοτικό γήπεδο Γλυκόβρυσης του Δήμου Ευρώτα, για την 25η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, περιόδου 2014 – 2015.

Το χρηματικό παράβολο των τετρακοσίων (400,00) ευρώ να περιέλθει στο ταμείο της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στη Σπάρτη στις 05-05-2015.

ΠΗΓΗ: ΕΠΣ Λακωνίας