ΕΠΣ Λακωνίας: Αναδιάρθρωση Διοικητικού Συμβουλίου

0
61

Με απόφαση στη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Λακωνίας αναδιαρθρώνεται ως εξής: 

Πρόεδρος: Καρράς Παναγιώτης 
Α’  Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Ηλίας
Β’ Αντιπρόεδρος: Ντανάκας Παναγιώτης 
Γενικός Γραμματέας: Δογαντζής Θεμιστοκλής

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Καράντζαλης Λεωνίδας 
Ταμίας: Βλάχος Νικήτας
Αναπληρωτής Ταμίας: Σπυρόπουλος Ιωάνννης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και ΜΜΕ: Κοντάκος Χρήστος

Μέλη: Κριμήτσος Παναγιώτης, Μπόκος Ιωάννης, Πουλικόγιαννης Σωτήρης

Τεχνική Επιτροπή

Πρόεδρος: Καρράς Παναγιώτης
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κριμήτσος Παναγιώτης
ΜέληΜπόκος Ιωάννης, Σπυρόπουλος Ιωάννης, Ντανάκας Παναγιώτης, Τσοβίλης Φώτης