Τοπικά Λακωνίας: Συμπλήρωση προκήρυξης

0
84

Το Δ. Σ. της Ε.Π.Σ. Λακωνίας στην συνεδρίασή του στις 12-08-2015 με απόφασή του συμπλήρωσε την Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων Α, Α1 & Β Κατηγορίας ως εξής :

ΑΡΘΡΟ   34 –  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α’ Α΄1 & Β’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

            Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στα πρωταθλήματα κατά την περίοδο 2016-2017 ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ, ορίσθηκε να είναι ως εξής

Α’  κατηγορία   δώδεκα  (12)

Α1΄ κατηγορία δώδεκα (12)

Β’ κατηγορίας τόσα όσα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτή.

 

ΑΡΘΡΟ   35 –     ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ   –    ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

 

Α΄   Ερασιτεχνικής Κατηγορίας :

 

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

               Πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄ Κατηγορίας, ανακηρύσσεται η ομάδα που κατέλαβε την πρώτη (1η) θέση στη βαθμολογική κατάταξη κανονικής περιόδου, σύμφωνα με τον Κ. Α. Π.

            Η πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα συμμετάσχει σε αγώνες για την άνοδο στο πρωτάθλημα της  Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας. (Σύμφωνα με την προκήρυξη της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας)

 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

           Οι  ομάδες που θα υποβιβαστούν από την Α΄ κατηγορία στη Α1΄ καθορίζονται ως εξής : 

Το σωματείο που θα καταλάβει στη τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας αυτής την 13η  θέση υποβιβάζεται απ΄ ευθείας στη Α1΄  Κατηγορία.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΕΡ: (1) Σε περίπτωση που η ομάδα (Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ) που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής δεν υποβιβαστεί  και η πρωταθλήτρια ομάδα μετά τους αγώνες για την άνοδο στη Γ΄ Εθνική ανέλθει σε αυτή, τότε η ομάδα που θα καταλάβει στη τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας την 13η  θέση υποβιβάζεται απ΄ ευθείας στη Α1΄  Κατηγορία

ΠΕΡ: (2) Σε περίπτωση που η ομάδα (Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ) που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής δεν υποβιβαστεί  και η πρωταθλήτρια ομάδα μετά τους αγώνες για την άνοδο στη Γ΄ Εθνική ΔΕΝ ανέλθει σε αυτή :

                Α)  Η ομάδα που θα καταλάβει στη τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας την 13η  θέση υποβιβάζεται απ΄ ευθείας στη Α1΄  Κατηγορία.  

                     Β) Οι ομάδες που θα καταλάβουν στην τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας, τις θέσεις 9η, 10η, 11η & 12η, θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες (εντός – εκτός έδρας), για τον υποβιβασμό μιας ακόμα ομάδας στην Α1 Κατηγορία. (PlayOut).      

Υποβιβαζόμενες ομάδες δύο (2)

 

ΠΕΡ: (3) Σε περίπτωση που η ομάδα (Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ) που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΕΙ  και η πρωταθλήτριαομάδα μετά τους αγώνες για την άνοδο στη Γ΄ Εθνική ΑΝΕΛΘΕΙ σε αυτή : 

 

Α) Η  ομάδα που θα καταλάβει στη τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας την 13η  θέση υποβιβάζεται απ΄ ευθείας στη Α1΄  Κατηγορία.  

Β) Οι ομάδες που θα καταλάβουν στην τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας, τις θέσεις 9η, 10η, 11η & 12η, θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες (εντός – εκτός έδρας), για τον υποβιβασμό μιας ακόμα ομάδας στην Α1 Κατηγορία. (PlayOut).      

Υποβιβαζόμενες ομάδες δύο (2)

 

 

ΣΗΜ: (4) Σε περίπτωση που η ομάδα (Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ) που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΕΙ  και η πρωταθλήτριαομάδα μετά τους αγώνες για την άνοδο στη Γ΄ Εθνική ΔΕΝ ανέλθει σε αυτή :

Α)  Η ομάδα που θα καταλάβει στη τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας την 13η  θέση υποβιβάζεται απ΄ ευθείας στη Α1΄  Κατηγορία.  

Β) Οι ομάδες που θα καταλάβουν στην τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας, τις θέσεις 9η, 10η, 11η & 12η, θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες (εντός – εκτός έδρας), για τον υποβιβασμό δυο (2) ακόμα ομάδων στην Α1 Κατηγορία. (PlayOut).      

 

Υποβιβαζόμενες ομάδες ΤΡΕΙΣ (3)

 

 

Οι ομάδες που θα καταλάβουν στην τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας, τις θέσεις 9η, 10η, 11η & 12η, και θα αγωνιστούν στους αγώνες (PlayOut) θα ξεκινήσουν τους αγώνες αυτούς με την εξής βαθμολογία :

α) Η ομάδα που θα καταλάβει την 9η θέσει θα ξεκινήσει στους αγώνες (PlayOut) με τέσσερις (4) βαθμούς         

β) Η ομάδα που θα καταλάβει την 10η θέσει θα ξεκινήσει στους αγώνες (PlayOut) με δυο (2) βαθμούς

γ) Η ομάδα που θα καταλάβει την 11η θέσει θα ξεκινήσει στους αγώνες (PlayOut) με ένα (1) βαθμό

δ) Η ομάδα που θα καταλάβει την 12η θέσει θα ξεκινήσει στους αγώνες (PlayOut) με μηδέν (0) βαθμούς         

 

 

Α΄ 1   –    Ερασιτεχνικής Κατηγορίας :

 

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

Πρωταθλήτρια ομάδα της Α1΄ Κατηγορίας, ανακηρύσσεται η ομάδα που κατέλαβε την πρώτη (1η) θέση στη βαθμολογική κατάταξηκανονικής περιόδου, σύμφωνα με τον Κ. Α. Π.  

 

Η πρωταθλήτρια ομάδα της Α1΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας προβιβάζεται στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία.

 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

 

Οι  ομάδες που θα υποβιβαστούν από την Α΄ 1  κατηγορία στη Β΄ καθορίζονται να είναι δυο (2) ως εξής

 

Η ομάδα που θα καταλάβει στη τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας αυτής την 12η  θέση υποβιβάζεται απ΄ ευθείας στη Β΄  Κατηγορία

 

Οι ομάδες που θα καταλάβουν στην τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας, τις θέσεις 9η, 10η & 11η θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες (εντός – εκτός έδρας), για τον υποβιβασμό μιας ακόμα ομάδας στην Β Κατηγορία. (PlayOut).  

Υποβιβαζόμενες ομάδες δύο (2)

 

 

Οι ομάδες που θα καταλάβουν στην τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας, τις θέσεις 9η, 10η &  11η, και θα αγωνιστούν στους αγώνες (PlayOut) θα ξεκινήσουν τους αγώνες αυτούς με την εξής βαθμολογία :

α) Η ομάδα που θα καταλάβει την 9η θέσει θα ξεκινήσει στους αγώνες (PlayOut) με τρεις (3) βαθμούς         

β) Η ομάδα που θα καταλάβει την 10η θέσει θα ξεκινήσει στους αγώνες (PlayOut) με ένα (1) βαθμό

γ) Η ομάδα που θα καταλάβει την 11η θέσει θα ξεκινήσει στους αγώνες (PlayOut) με μηδέν (0) βαθμούς       

 

ΣΗΜ : Σε περίπτωση που από την Α΄ Κατηγορίας υποβιβαστούν στην Α1  Κατηγορία περισσότερες ομάδες από μια (1) ομάδες τότε αντίστοιχες ομάδες θα υποβιβαστούν και από την Α1  στην Β΄ Κατηγορία.    

 

Β΄   –    Ερασιτεχνικής Κατηγορίας : 

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

 Από τη Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία προβιβάζονται στην Α΄1 Ερασιτεχνική Κατηγορία δύο  (2) ομάδες.

Σπάρτη 12 Αυγούστου 2015

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε το άρθρο με τίτλο Tοπικά Λακωνίας: Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων – Κυπέλλου. Μέχρι 5 Αυγούστου οι αιτήσεις.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε τα νέα των ομάδων στα Τοπικά Πρωταθλήματα Λακωνίας