Σπάρταθλον: Eθνικότητα κατά σειρά εμπειρίας δρομέων

0
88

Εθνικότητες στο Σπάρταθλον κατά σειρά εμπειρίας δρομέων στον αγώνα (τερματίσαντες στο παρελθόν συμμετέχοντες προς συνολικούς συμμετέχοντες)

Latvia: 2/2 (100%)
Hungary: 9/16 (56,3%)
Germany 16/29 (55,2%)
France 10/19 (52,6%)
Mexico 1/2 (50%)
Netherlands 3/6 (50%)
Poland 4/8 (50%)
Greece 30/65 (46,2%)
Spain 2/5 (40%)
Finland 5/14 (35,7%)
Japan 22/62 (35,5%)
Belgium 2/6 (33,3%)
Ireland 2/6 (33,3%)
Israel 1/3 (33,3%)
Slovakia 1/3 (33,3%)
Slovenia 1/3 (33,3%)
Argentina 2/7 (28,6%)
Italy 7/25 (28%)
Sweden 3/11 (27,3%)
UK 6/23 (26,1%)
Brazil 1/4 (25%)
USA 5/24 (20,8%)
Austria 1/5 (20%)
Denmark 2/11 (18,2%)
Taiwan 1/6 (16,7%)
Czech Republic 1/6 (16,7%)
Australia 0/2 (0%)
Puerto Rico 0/2 (0%)

(Εθνικότητες με έναν μόνο συμμετέχοντα δεν περιλήφθηκαν σε αυτή τη λίστα)

——————————————
Συμμετέχοντες ανά αριθμό παλαιότερων τερματισμών

-No finish in the past / χωρίς προηγούμενο τερματισμό: 248 (62,8%)
-1 finish / τερματισμός: 67
-2 finishes / τερματισμoί: 30
-3 finishes / τερματισμoί: 15
-4 finishes / τερματισμoί: 7
-5 finishes / τερματισμoί: 10
-6 finishes / τερματισμoί: 3
-7 finishes / τερματισμoί: 1
-8 finishes / τερματισμoί: 1
-9 finishes / τερματισμoί: 2
-10 finishes / τερματισμoί: 2
-11 finishes / τερματισμoί: 4
-13 finishes / τερματισμoί: 1
-14 finishes / τερματισμoί: 2
-17 finishes / τερματισμoί: 1
-18 finishes / τερματισμoί: 1