Πρώτη η ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ του Ναυτικού Ομίλου Λακωνίας.

Έννια (9) αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Λακωνίας με τα σκάφη τους, έδωσαν το παρόν και διακρίθηκαν στους 14ους Διασυλλογικούς Αγώνες 17-18 Οκτωμβρίου που διοργάνωσε ο Ναυτικός Ομιλος Λακωνίας <<ΝΟΛ>.
                  Ο Ναυτικός Όμιλος Λακωνίας κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία OPTIMIST κοριτσιών και την 1η & 3η  στην κατηγορία 11χρονων κοριτσιών. Στον αγώνα όμως καλή εντύπωση και μεγάλη ικανοποίηση άφησαν οι προσπάθειες όλων των αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Λακωνίας, καθώς έδειξαν στοιχεία πάθους και ναυτοσύνης ολοκληρώνοντας τις ιστιοδρομίες τους.
                  Η αγωνιστική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Λακωνίας απαρτίστηκε από τους αθλητές:  Μπουτεράκο  Ανδρέα, Μπουτεράκου Σοφία,  Μπουτεράκου Γιώργο , Παπαδάκο Θωμά, Σιγουλάκη Αλεξάνδρα, Παναγάκη Σωτήρη,Πολυμενάκο Μηχάλη , Γούλα Κωνσταντίνο και Γούλα Βαϊα.
                  Στους α­γώ­νες συμ­με­τεί­χαν συ­νο­λι­κά 40 σκά­φη α­πό τους συλ­λό­γους Ν.Ο. Λα­κω­νί­ας, Ν.Ο. Κα­λα­μά­τας , Ν.Α.Σ. Κα­λα­μά­τας ΑΙ­O­ΛΟΣ  και Ν.Ο.Βοιών.
                  Οι κατάλληλες και­ρι­κές συν­θή­κες, η καλή δι­ορ­γά­νω­ση και το α­θλη­τι­κό και α­γω­νι­στι­κό πνεύ­μα που ε­πέ­δει­ξαν οι νεαροί ιστιοπλόοι συ­νε­τέ­λε­σαν στο να δι­ε­ξα­χθούν με ε­πι­τυ­χί­α οι 14οι κα­τά σει­ρά ι­στι­ο­πλο­ϊ­κοί δι­α­συλ­λο­γι­κοί α­γώ­νες      OPTIMIST .
Οι νι­κη­τές στην κα­τη­γο­ρί­α optimist  ή­ταν:
ΑΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST                                                     ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ OPTIMIST
1.ΜΑΛΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ  ΝΑΣΚ ΑΙΟΛΟΣ                    1.ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ   ΝΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΝΑΣΚ ΑΙΟΛΟΣ        2.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3.ΜΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟ ΒΟΙΩΝ                  3.ΜΑΡΙΣΕΛ ΞΑΝΘΗ  ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 
11ΧΡΟΝΑ ΑΓΟΡΙΑ OPTIMIST                                      11ΧΡΟΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ OPTIMIST
1.ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΝΟ ΒΟΙΩΝ                  1.ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΝΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
2.ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΣΚ ΑΙΟΛΟΣ             2. ΜΑΡΙΣΕΛ ΞΑΝΘΗ  ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3.ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΑΣΚ ΑΙΟΛΟΣ             3.ΣΙΓΟΥΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 
                  Επίσης απονεμήθηκε κύπελο στον μικρότερο συμμετέχοντα αθλητή Σιαφάκα Αριστοτέλη – Νικόλαο από το  Ν.Ο. Καλαμάτας << Ποσειδών >>
 
            Το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Λακωνίας ευχαριστεί :
            Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και το Νομικό πρόσωπο Αθλητισμού του δήμου Ανατολικής Μάνης ,τον αντιδήμαρχο του Δήμου μας Κον Αποστόλη Χριστοδουλάκο ,
Τους αδελφούς Μενουδαράκου Βασίλη και Δημήτρη , βενζινάδικο στη Σελινίτσα
τις εταιρείες ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ A.E. , Λακωνική Τροφίμων Α.Ε. , Πέτρος Ανδεάκος Αρεόπολη.Το Τουριστικό Περίπτερο και  Το Μικρό Καφέ .
            Επίσης  τους γονείς των αθλητών του ομίλου μας, που συνέφεραν είτε οικονομικά είτε με προσωπική εργασία και καταφέραμε να διοργανώσουμε τον 14ον διασυλλογικό αγώνα.
 
 
 φωτογραφιες:
Η αγωνιστκή ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Λακωνίας
           
Απονομή  OPTIMIST κατηγορία 11χρονων κοριτσιών
απονομή Optimist κατηγορία 11χρονα  κορίτσια