Ημερίδα «Τυχερά Παίγνια στην Ελλάδα της κρίσης: Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών»

0
100

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Τυχερά Παίγνια στην Ελλάδα της κρίσης: Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών»

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελεί ένα καινοτόμο Τμήμα στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την Ελλάδα, με στόχο την προαγωγή της επιστήμης της Διοίκησης του Αθλητισμού (Sport Management). Υπηρετώντας την επιστήμη αυτή και προάγοντας τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά, το Τ.ΟΔ.Α. έχει σχεδιάσει μια σειρά από δράσεις, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που άπτονται του αθλητισμού στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των δράσεων αυτών το Τ.Ο.Δ.Α. διοργανώνει στην Αθήνα , την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη (Τάκη) Αλεξόπουλο, Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Τυχερά Παίγνια στην Ελλάδα της κρίσης: Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών». Η Ημερίδα θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδρίων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα) και σκοπός της είναι «να δώσει την ευκαιρία στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και σε παράγοντες της οικονομικής ζωής να εκφράσουν ανησυχίες, προβληματισμούς αλλά και προτάσεις για αποτελεσματικότερες μορφές διοίκησης των τυχερών παιγνίων