Τοπικά Μεσσηνίας: ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ

0
47

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΣ Μεσσηνία την Πέμπτη 10 Μαρτίου:

Το τμήμα Μητρώου Δελτίων  της ΕΠΟ  προχώρησε στην αλλαγή του πεδίου της εθνικότητας για τους ήδη εγγεγραμένους ποδοσφαιριστές, που ήταν καταχωρημένοι στα μητρώα της Ομοσπονδίας με την ένδειξη  «ομογενής», μετατρέποντας την σε «αλλοδαπός/ κοινοτικός» κατά περίπτωση

Κατόπιν τούτου, κι επειδή με την ως άνω αλλαγή πολλές ομάδες διατηρούν στη δύναμή τους άνω των πέντε (5) αλλοδαπών ποδοσφαριστών άνω των 18 ετών κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 4 εδ.β παράρτημα Β του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών, καλείστε να προβείτε στην αποδέσμευση των υπεράριθμων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών υποβάλλοντας αίτηση στην Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών (δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 4 εδ β Παράρτημα Β του Κανονισμού) μέχρι την 31.05.2016