Οι Σ. Αντωνίου και Ν. Μηλιάκος στη Σχολή προπονητών για δίπλωμα UEFA A.

0
301

Δύο προπονητές γνωστοί στους Λάκωνες φιλάθλους, ο Σωτήρης Αντωνίου προπονητής της Α.Ε. Σπάρτη και ο Νίκος Μηλιάκος προπονητής της Άμιλλας Αγίου Ιωάννη θα παρακολουθήσουν την Σχολή προπονητών για το δίπλωμα UEFA A τον Ιούνιο στη Ρόδο.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Από τη στιγμή της ανακοίνωσης λειτουργίας μιας σχολής προπονητών στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αρχίζει μια σειρά ενεργειών από μέρους του Τμήματος Μητρώου Προπονητών, της Διοίκησης της Σχολής και των υποψήφιων προπονητών με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση όλης  της διαδικασίας με την απονομή των διπλωμάτων.

Ως πρώτο βήμα περιγράφεται η αποστολή της αίτησης συμμετοχής του υποψήφιου (απαραίτητη η αναγραφή του e-mail) προς την Ένωση που διοργανώνει τη σχολή (εκτός της σχολής PRO-UEFA).

Ακολούθως,  ο υποψήφιος συλλέγει και αποστέλλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου. Για να γίνουν αυτά δεκτά, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης πρόσφατης εξέτασης (τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών πριν από την έναρξη της πρακτικής εξάσκησης στην σχολή).

Το Τμήμα Μητρώου Προπονητών σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Σχολής έχει την υποχρέωση, τουλάχιστον τριάντα πέντε μέρες πριν από την έναρξη της σχολής, να αναρτήσει στην  επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τα ονόματα των υποψήφιων προπονητών που επελέγησαν να φοιτήσουν.

Για την αξιολόγηση και την τελική επιλογή τους, θα λαμβάνονται υπόψη, με σειρά προτεραιότητας, τα παρακάτω προσόντα:

1. Συμμετοχή στις εθνικές ομάδες

2. Επαγγελματική ιδιότητα  ως ποδοσφαιριστής σε ομάδες ανώτερων κατηγοριών

3. Προϋπηρεσία ως προπονητής κατά κύριο επάγγελμα σε ομάδες

4. Κατοχή τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος

5. Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας

6. Επαρκής γνώση/χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα παράβολα συμμετοχής τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της σχολής  στο λογαριασμό της Ένωσης. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου.

Μέχρι έξι (6) μέρες πριν από την έναρξη της σχολής οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν τα κωλύματά τους, προκειμένου η Διοίκηση της Σχολής να προβεί στην αντικατάστασή τους με επιλαχόντες και να μη χάσουν το δικαίωμά τους να φοιτήσουν σε άλλη σχολή εντός διετίας χωρίς την καταβολή νέου παραβόλου.

Μέχρι πέντε (5) μέρες πριν από την έναρξη της σχολής η Διοίκηση της Σχολής οφείλει να αποστείλει τη διδακτέα ύλη ηλεκτρονικά στην διεύθυνση των υποψήφιων εφόσον είναι εφικτό (άλλως θα παραδίδεται στην έναρξη της σχολής με usb).

Σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της σχολής ισχύουν όσα αναγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου, όπως επίσης οι οδηγίες που θα δοθούν από τον υπεύθυνο της σχολής την πρώτη μέρα λειτουργίας της σχολής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Pro
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666.
2.Επικυρωμένη φωτοτυπία διπλώματος προπονητή ΕΠΟ ή άλλης ευρωπαϊκής    ομοσπονδίας κατηγορίας UEFA Α΄ ή παλαιό δίπλωμα Α΄ κατηγορίας και ταυτότητα αναθεωρημένη σε ισχύ από σχολές που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η ΕΠΟ.
3.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο
4.Ταυτότητα UEFA A΄ σε ισχύ
5.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
Σε περίπτωση υποβολής υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθούν τα εξής κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στη σχολή:
1.Ποδοσφαιρική εμπειρία ως αθλητής (διεθνής, επαγγελματίας, κ.τ.λ.)
2.Προπονητική εμπειρία
3.Γραμματικές γνώσεις (γνώση ξένων γλωσσών, χρήση Η/Υ, απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων, κ.τ.λ.).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Α΄
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή
2.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον
3.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο
4.Δίπλωμα προπονητή UEFA Β΄ ή δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας παλαιό (επικυρωμένο αντίγραφο) και ταυτότητα αναθεωρημένη σε ισχύ
5.Βεβαίωση προϋπηρεσίας ότι διετέλεσε για έναν τουλάχιστον χρόνο προπονητής σε αναγνωρισμένο σωματείο Ε.Π.Ο. ή σε ακαδημίες αναγνωρισμένου σωματείου
6.Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης
7.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής περί μη δίωξης για βία στα γήπεδα
8.Ταυτότητα UEFA B΄ σε ισχύ
9.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA B΄
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ
2.Βεβαίωση Ε.Π.Ο. ή Ε.Π. Σωματείων ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι   παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο
6.Δίπλωμα προπονητή UEFA-C ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης
7.Ταυτότητα ΕΠΟ σε ισχύ
8.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C΄
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή
2.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας σπό παθολόγο
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
6.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

Δομή Σχολών Προπονητών ΕΠΟ

Δίπλωμα UEFA-C
Διάρκεια σχολής 10 ημέρες το ελάχιστο
Διδακτικές ώρες (θεωρία -πρακτική) 76 ώρες το ελάχιστο
Εξετάσεις 2.0 ώρες

Δίπλωμα UEFA-B (νέα μορφή)
Διάρκεια σχολής 15 ημέρες το ελάχιστο
Διδακτικές ώρες (θεωρία – πρακτική) 120 ώρες το ελάχιστο
log -book
Εξετάσεις 2.0 ώρες

Δίπλωμα UEFA-A GOALKEEPING (7 φάσεις)
Διάρκεια 7 Μήνες (19 ημέρες)
Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 148 ώρες το ελάχιστο
1η φάση: 5 μέρες (32 ώρες) στην έδρα της σχολής.
2η φάση: 2 μέρες (18 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)
3η φάση: 2 μέρες (18 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)
4η φάση: 5 μέρες (32 ώρες) στην έδρα της σχολής (θεωρία και πρακτική)
5η φάση: 2 μέρες (18 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)
6η φάση: 2 μέρες (18 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)
7η φάση: 1 μέρα (12 ώρες) στην έδρα της σχολής (εξετάσεις)
Log Book
Καθοδήγηση ομάδος

Δίπλωμα UEFA-A (2 φάσεις)
Διάρκεια 12 + 12 ημέρες το ελάχιστο
Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 180 ώρες το ελάχιστο
log -book
Καθοδήγηση ομάδος
Εξετάσεις 4.0 ώρες

Δίπλωμα Pro-UEFA (2 φάσεις)
Διάρκεια 2 χρόνια
Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 420 ώρες το ελάχιστο
Ανάλυση ομάδων κορυφαίων διοργανώσεων
log-book
Καθοδήγηση ομάδος
Διατριβή
Επίσκεψη σε ομάδα εξωτερικού 3-4 ημέρες
Συμμετοχή σε study group scheme 4 ημέρες
Επίσκεψη 2+2 ημέρες στα εργαστήρια των τμημάτων ΤΕΦΑΑ
Εξετάσεις 6.0 ώρες

Οι συμμετέχοντες με ανελλιπή παρακολούθηση αλλά και πλήρη επιτυχία σε όλες τις εξετάσεις της σχολής, για την λήψη του διπλώματος, δικαιούνται δίπλωμα UEFA αντίστοιχο της σχολής που φοίτησαν, βάσει της συνθήκης μεταξύ ΕΠΟ-UEFA 2010, και έχουν το δικαίωμα να εργάζονται σε όλες τις ομάδες των 53 ομοσπονδιών της UEFA, ισότιμα και ισοδύναμα.
Οι συμμετέχοντες με ανελλιπή παρακολούθηση και μετά από την επιτυχή εξέταση σε δύο μαθήματα της σχολής το ελάχιστο, δικαιούνται πιστοποιητικού παρακολούθησης τύπου ΕΠΟ-UEFA, αντίστοιχο της σχολής  φοίτησης τους και αποκτούν δικαίωμα να εργάζονται σε σωματεία και ΠΑΕ της Ελλάδας, όπως ο κανονισμός προπονητών ΕΠΟ προβλέπει.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε κανονισμό λειτουργιάς σχολής προπονητών ΕΠΟ.

Παράβολα

Παράβολο συμμετοχής σε σχολή UEFA-C 400,00 ευρώ πλέον του δικαιώματος υπέρ Ένωσης 100,00 ευρώ
Παράβολο συμμετοχής σε σχολή UEFA-B 550,00 ευρώ πλέον του δικαιώματος υπέρ Ένωσης 100,00 ευρώ
Παράβολο συμμετοχής σε σχολή UEFA-A (μια φάση) 650,00 ευρώ πλέον του δικαιώματος υπέρ Ένωσης 100,00 ευρώ
Παράβολο συμμετοχής σε σχολή PRO-UEFA (μια φάση) 1.500,00 ευρώ.
Παράβολο 1ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-C ορίζεται το ποσό των 150,00 € (100,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 50,00 € υπέρ Ένωσης)
Παράβολο 1ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-Β ορίζεται το ποσό των 175,00 € (100,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 75,00 € υπέρ Ένωσης)
Παράβολο 1ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-Α ορίζεται το ποσό των 250,00 € (125,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 125,00 € υπέρ Ένωσης)
Παράβολο 1ης επανεξέτασης για σχολή PRO-UEFA ορίζεται το ποσό των 500,00 € (250,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 250,00 € υπέρ Ένωσης)
Παράβολο 2ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-C ορίζεται το ποσό των 75,00 € (50,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 25,00 € υπέρ Ένωσης)
Παράβολο 2ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-B ορίζεται το ποσό των 100,00 € (50,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 50,00 € υπέρ Ένωσης)
Παράβολο 2ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-A ορίζεται το ποσό των 125,00 € (50,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 75,00 € υπέρ Ένωσης)
Παράβολο 2ης επανεξέτασης για σχολή PRO-UEFA ορίζεται το ποσό των 300,00 € (150,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 150,00 € υπέρ Ένωσης)

Όλα τα παράβολα θα καταβάλλονται στον λογαριασμό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, όπου θα διεξαχθεί η σχολή.

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Λειτουργία Σχολής Προπονητών UEFA-A (2η φάση) στον Πειραιά από 31/7/2016 έως 11/8/2016 (τηλ. επικοινωνίας Ε.Π.Σ. Πειραιά 210-4823333)

Λειτουργία Σχολής Επανεξέτασης Προπονητών κατηγορίας UEFA-Α, UEFA-Β στον Πειραιά από 12 έως 13/8/2016 (τηλ. επικοινωνίας Ε.Π.Σ. Πειραιά 210-4823333)

Λειτουργία της 6ης σχολής PRO UEFA (1η φάση) στη Ρόδο από τις 18 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου 2016. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτημάτων για συμμετοχή στην σχολή ορίζεται η 31η Μαρτίου 2016 (25 είναι ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων). Μετά την ημερομηνία αυτή οποιαδήποτε κατάθεση αιτήματος θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη (Πληροφορίες στο τηλ. 210 9306023 – Τμήμα Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ).

Λειτουργία της 2ης σχολής Εκπαιδευτών UEFA-ΕΠΟ (1η φάση) στη Ρόδο από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2016. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτημάτων για συμμετοχή στην σχολή ορίζεται η 30ή  Απριλίου 2016 (6 είναι ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων). Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9306023 του Τμήματος Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ.

 Ανακοινώσεις

 

1. Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψήφιων προπονητών που επελέγησαν για τη σχολή UEFA-A (α΄ φάση) στη Ρόδο από τις 8 έως τις 19 Ιουλίου 2016. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής  των παραβόλων (750 ευρώ) στον λογαριασμό της ΕΠΣ Δωδεκανήσου (Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR 7801727000005700021611450) είναι η 26η Απριλίου 2016. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22410 26788 της ΕΠΣ Δωδεκανήσου.

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΟΥΡΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΠΟΥΤΣΕΚ ΓΙΟΥΡΑΙ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΙΤΣΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΙΛΕΒΙΣΤΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΣΤΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕΡΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΜΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΝΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΟΡΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΝΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΛΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψήφιων προπονητών που επελέγησαν για τη σχολή UEFA-B στην Πιερία από τις 22 Μαΐου 2016 έως τις 5 Ιουνίου 2016. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής  των παραβόλων (650 ευρώ) στον λογαριασμό της ΕΠΣ Πιερίας (Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας, Αρ. Λογ.: 1010000106700-2, IBAN: GR 5009400100001010000106700, BIC: STPI GR 21) είναι η 22η Απριλίου 2016. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23510 27565 της ΕΠΣ Πιερίας.

Ακτσιαλής Ιωάννης
Βαγγελόπουλος Σταύρος
Τριποτσέρης Θεόδωρος
Ζαλίκας Στέφανος
Βάλλας Σπυρίδων
Σφακιανάκης Στυλιανός
Γουνιώτης Φώτιος
Κάνουλας Νικόλαος
Κώτσιος Ηλίας
Τσαγκαλίδης Νικόλαος
Κόντος Παναγιώτης
Τσαλίδης Χρήστος
Μόχλας Σπυρίδων
Τσακιρίδης Κωνσταντίνος
Μπαμπεκίρ Αλέξιος
Τσιουμπέης Παναγιώτης
Ανδρούτσος Ανδρέας
Βέρμπης Ελευθέριος
Χατζηροδίτης Ματθαίος
Τρανός Θεόδωρος
Παμπορίδης Βασίλειος
Τασούκας Παρασκευάς
Αθανασιάδης Νικόλαος
Φίλιππας Βασίλειος
Τσουκλής Πέτρος
Καρατζιοβαλής Δημήτριος
Χατζημηνάς Γεώργιος
Προβατάς Γεώργιος
Ραπτόπουλος Νικόλαος
Λουπάκης Παναγιώτης
Μπαλαφούτης Κωνσταντίνος
Κόης Αθανάσιος
Πετρόπουλος Άγγελος
Σκανδάλης Ιωάννης
Καραχάλιος Γενναίος
Πετκάκης Δημήτριος
Κυπαρίσσης Παναγιώτης
Αλεξίου Γεώργιος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Μουσογιάννης Ελευθέριος
Γόγολος Σπύρος
Παπαδόπουλος Ευστάθιος

3. Λειτουργία σχολής ανανέωσης ταυτοτήτων ειδικά για προπονητές PRO UEFA στη Ρόδο από τις  28 Ιουνίου έως τις 30
Ιουνίου 2016. Δικαίωμα και υποχρέωση έχουν μόνο οι φοιτήσαντες στην 2η σχολή Pro Uefa το 2008 (Πληροφορίες στο τηλ. 210 9306023 – Τμήμα Προπονητών ΕΠΟ).

4. Λειτουργία σχολής ανανέωσης ταυτοτήτων ειδικά για προπονητές PRO UEFA στη Ρόδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2016. Δικαίωμα και υποχρέωση έχουν μόνο οι φοιτήσαντες στην 3η σχολή Pro Uefa το 2010 (Πληροφορίες στο τηλ. 210 9306023 – Τμήμα Προπονητών ΕΠΟ).

Διαδικασία Επανεξέτασης

Το  Δ.Σ. Ε.Π.Ο. στις  27.05.2013 αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία Σχολών επανεξέτασης, UEFA  A  &  UEFA B με την νέα μορφή  Οι συγκεκριμένες Σχολές απευθύνονται σε προπονητές , οι οποίοι δεν έχουν εξαντλήσει την δυνατότητα των επανεξετάσεων που δικαιούνται (εντός της τετραετίας) και έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε ένα τουλάχιστον μάθημα..Η επανεξέταση των προπονητών θα πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις έδρες των Ενώσεων 4 φορές μέσα σε ένα  χρόνο.
Η ανακοίνωση λειτουργίας κάθε σχολής επανεξέτασης θα ανακοινώνεται από το site της Ε.Π.Ο. ένα τουλάχιστον μήνα πριν. Οι υποψήφιοι προπονητές υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση).
Μετά την ανακοίνωση της σχόλης επανεξέτασης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών  ημερών να έχουν αποστείλει την αίτηση τους  στο Μητρώο Προπονητών της ΕΠΟ στο fax 210 9346733. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων τα ονόματα  των επιλεγέντων προπονητών θα αναρτώνται  στο site της ΕΠΟ.
Οι  επιλεγέντες προπονητές θα πρέπει εντός  πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των ονομάτων να καταθέσουν το παράβολο  επανεξέτασης στο λογαριασμό της  Ένωσης άλλως θα αντικαθίστανται  από τυχόν επιλαχόντες υποψηφίους. Οι λεπτομέρειες για τη θεωρητική και πρακτική εξέταση κάθε σχολής θα περιγράφονται μετά την ανακοίνωση των ονομάτων.
Οι Ενώσεις είναι υπεύθυνες για την εύρεση ικανών ομάδων επίδειξης,  όσον αφορά την επανεξέταση στο μάθημα της πρακτικής
Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι που καλούνται να επανεξεταστούν δεν παρευρεθούν θα θεωρείται ότι συμμετείχαν σε αυτή χάνοντας τη μια από τις δυο επανεξετάσεις που έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν.
Υπενθυμίζεται  ότι βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Προπονητών και της απόφασης του ΔΣ της ΕΠΟ Νο 18 της 09.12.2013 ο μέγιστος αριθμός επανεξέτασης είναι δυο (2) φορές ή δυο (2) μαθήματα.
Το αίτημα επανεξέτασης από τον υποψήφιο  θα πρέπει να αποστέλλεται εντος 2 ετών από την ημερομηνία  αποφοίτησης της σχολής

Σχολές Αναθεώρησης

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 21 σχολών αναθεώρησης παλιών διπλωμάτων προπονητών ΓΓΑ – ΕΠΟ (πριν από το 1998), που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, με την τελευταία να γίνεται στην Κέρκυρα 1 με 4/10/2012, όσοι δεν παρακολούθησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα για διάφορους λόγους, πλέον θα ακολουθούν τη διαδικασία των υπόλοιπων υποψηφίων προπονητών και θα εντάσσονται με προτεραιότητα για την παρακολούθηση των προγραμματισμένων σχολών UEFA.
Με την πραγματοποίηση αυτών των σχολών ολοκληρώθηκε το  πρόγραμμα αναθεώρησης παλιών διπλωμάτων ΓΓΑ – ΕΠΟ και μάλιστα με καθυστέρηση δύο (2) ετών κατόπιν αιτήματος της ΟΠΠΕ που έγινε αποδεκτό από το ΔΣ της ΕΠΟ. Οι κάτοχοι τέτοιων διπλωμάτων, που είχαν την υποχρέωση αλλά δεν παρακολούθησαν καμία σχολή, δε θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν ταυτότητα προπονητή και δελτίο πιστοποίησης και κατά συνέπεια τα ονόματά τους δε θα αναρτηθούν στο epo.gr  Από την 1η Αυγούστου 2012 εφαρμόζεται απαρέγκλιτα ο προσφάτως εγκριθείς και αναρτηθείς στο site της ΕΠΟ Κανονισμός Προπονητών.

Σχολές εξομοίωσης

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος λειτουργίας των 28 σχολών εξομοίωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα το ποδόσφαιρο, που η τελευταία έγινε στη Χίο τον Ιούνιο του 2011, οι πτυχιούχοι των σχολών ΤΕΦΑΑ των Ελληνικών Πανεπιστημίων προκειμένου να αποκτήσουν δίπλωμα ΟΥΕΦΑ  (εκτός των τμημάτων των Πανεπιστημίων που έχουν υπογράψει την ειδική σύμβαση ΕΠΟ-ΤΕΦΑΑ και αφορά την απονομή διπλώματος ΟΥΕΦΑ-B στους αποφοιτήσαντες επιτυχώς) θα ακολουθούν την διαδικασία των υπολοίπων υποψηφίων προπονητών και θα εντάσσονται ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ για την παρακολούθηση της σχολής.

Σχολή UEFA-C

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συμφωνίας UEFA-ΕΠΟ, σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας των οχτώ βημάτων, και έχοντας ολοκληρώσει τα εφτά εξ αυτών το ΔΣ της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε την υλοποίηση του τελευταίου βήματος, μέσω της λειτουργίας σχολών για αναπτυξιακές ηλικίες (UEFA-C), στις έδρες των Ενώσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν, εάν το θελήσουν, και οι προπονητές κάτοχοι διπλωμάτων και ταυτοτήτων, που τα ονόματά τους αναγράφονται στο site της ΕΠΟ.
Διαδικασία Επαναβαθμολόγησης

Βάσει του νέου κανονισμού προπονητικής της UEFA (Coaching Convention edit 2015), η ΕΠΟ συγκροτεί τριμελή Επιτροπή αναθεώρησης-αναβαθμολογησης προπονητών. Σκοπός της Επιτροπής είναι η αναβαθμολόγηση των  μαθημάτων θεωρίας και διαιτησίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του υποψήφιου προπονητή.
Η διαδικασία αναβαθμολόγησης έχει  ως εξής:
Ο υποψήφιος προπονητής έχει το δικαίωμα, πέντε ημέρες ύστερα από την γνωστοποίηση της βαθμολογίας  του,  να υποβάλει αίτημα αναβαθμολόγησης προς την Επιτροπή, με την ταυτόχρονη κατάθεση παραβόλου 100 ευρώ. Εντός τριών μηνών η Επιτροπή θα εξετάζει το αίτημα,  παρουσία του αιτούντα προπονητή, στην έδρα που διεξάγεται η σχολή προπονητών.

Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης σχολών (coaching convention 2015)

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. (30/7/2014) αποφάσισε για τους προπονητές που έχουν εξαντλήσει την δυνατότητα των επανεξετάσεων που δικαιούνται,  μετά την παρέλευση της τετραετίας , από την αποφοίτηση τους από την Σχολή και δεν κατορθώνουν να πετύχουν την λήψη  του διπλώματος της Σχολής , να τους παρέχεται το δικαίωμα και η δυνατότητα να λαμβάνουν εφόσον το επιθυμούν το Πιστοποιητικό παρακολούθησης της Σχολής. Το Πιστοποιητικό θα εκδίδεται από το τμήμα της διοίκησης  της σχολής ύστερα από καταβολή παραβόλου (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα πιστοποιητικά) και μετά από αίτηση του Προπονητή προς την Τοπική Ε.Π.Σ., η οποία θα διαβιβάζεται  στο Τμήμα της διοίκησης της σχολής.