Α1′ κατηγορία: Ποινές πειθαρχικής 21 Απριλίου. Τρεις αγωνιστικές σε Κάστρο Γερακίου

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Λακωνίας στην συνεδρίασή της στις 21/04/2016 επέβαλλε τις κάτωθι ποινές :

1) Στο σωματείο ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ κατά συγχώνευση συνολική χρηματική ποινή διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ και στέρηση του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του για τρεις (3) αγωνιστικές.

2) α) Στον Νίκια Μιχαήλ, απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους τεσσάρων (4) μηνών από 21-04-2016 και χρηματική ποινή πενήντα (50,00€) ευρώ  και β) στο σωματείο ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ   χρηματική ποινή είκοσι (20,00) €