Α.Ε. Σπάρτη: Συζήτηση-απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τις εργασίες στο Δημ. Στ. Σπάρτης

0
137

Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  –  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης  –  αίθουσα συνεδριάσεων)  την  05-05-2016  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα  πιο κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν ώστε να αδειοδοτηθεί το δημοτικό στάδιο της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών για τη διεξαγωγή αγώνων football leage (αίτημα εκπροσώπου συνδυασμού Ενωμένοι Πολίτες Δήμου Σπάρτης)

Εισηγητής:  κ. Σταύρος Αργειτάκος

2ο Έγκριση  εκτέλεσης   της    προμήθειας   με    τίτλο   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» προϋπολογισμού 251.413,72€ (με Φ.Π.Α.)

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας ετικετών.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.

Παρακαλούνται οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που επιθυμούν να δηλώσουν ειδικούς αγορητές στα ανωτέρω θέματα  και οι κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν  να τοποθετηθούν στα ανωτέρω θέματα να το δηλώσουν εγγράφως στο Προεδρείο προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε τα νέα της Α.Ε. Σπάρτη