Κάτι καλύτερο ξεκινά από τον ΟΠΑΠ για τη νέα γενιά! (βίντεο)

0
93

Σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανάγκες είναι εντονότερες από ποτέ, συνεχίζουμε να εξελίσσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, τηρώντας τη δέσμευσή μας στην υπεύθυνη ανάπτυξη και την κοινωνική συνεισφορά.

Βασική παράμετρος της λειτουργίας αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας φιλοσοφίας είναι να αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών  και παράλληλα συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο.

Πιο συγκεκριμένα, με οδηγό το ενδιαφέρον για τη νέα γενιά, έχουμε αναπτύξει τη στρατηγική μας για την Κοινωνική Υπευθυνότητα σε 3 βασικούς πυλώνες εξυπηρετώντας πραγματικές ανάγκες των νέων ανθρώπων, υλοποιώντας έργα-παρεμβάσεις με ουσιαστικά αποτελέσματα. Οι πρωτοβουλίες που έχουν οδηγήσει την εταιρεία μας σε αυτή την ξεχωριστή θέση αφορούν στην προαγωγή της Υγείας, στην προώθηση των αξιών του Αθλητισμού και στην υποστήριξη της Απασχόλησης.

Επιπλέον, εφαρμόζουμε την αρχή της υπευθυνότητας στην καρδιά της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, διασφαλίζοντας και προστατεύοντας το καταναλωτικό κοινό και ιδιαίτερα τους ανήλικους και τις λοιπές ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΟΠΑΠ