Εγγραφές – Μετεγγραφές Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών για τη περίοδο 2016 – 2017

0
109

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. στη συνεδρίαση της Πέμπτης 19.05.2016 (Νο56) συζήτησε σχετικώς και οριοθέτησε τις περιόδους εγγραφών – μετεγγραφων των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών για την αγωνιστική περίοδο 2016 – 2017 ως ακολούθως :

Αποδέσμεση : Από 01.07 έως 31.08.2016

Υποσχετική  : Από 01.07 έως 31-08-2016 και από 01.01 έως 31.01.2017

Μετεγγραφή : Από 01.07 έως 31.10.2016 και από 01.01 έως 31.01.2017

Επανεγγραφή : Από 01.09 έως 31.10.2016 και από 01.01 έως 28.02.2017

Πρώτη εγγραφή : Από 01.07.2016 έως 30-04-2017

Οι ως άνω περίοδοι θα ενταχθούν οργανικά στον Κανονισμό ιδιότητας και Μεταγραφών (Παράρτημα Β Ερασιτέχνες Ποδοσαφαιριστές) και θα ισχύουν από 01.07.2016