ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

0
90

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων  – Μελών της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, του Νόμου 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και την 5/22-04-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

 

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Αθλητικό Ενωσιακό Κέντρο, στον Άγιου Ιωάννη Λακωνίας, με ώρα έναρξης την 18:30 μ. μ. με ταακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων για τη διαπίστωση απαρτίας.
  2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων, για την τήρηση των πρακτικών της Γεν. Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό – της Γεν. Συνέλευσης Προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης.
  3. Ανάγνωση και έγκριση Διοικητικού απολογισμού του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Λακωνίας από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
  4. Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής και έγκριση αυτών.
  5. Ανάγνωση και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2017