Αλλαγές στα απαιτούμενα διπλώματα προπονητών. Λίστα ανά κατηγορία

0
106

Από τη 1η Ιουλίου 2016 ισχύει ο νέος κανονισμός ο οποίος προβλέπει τι δίπλωμα πρέπει να κατέχει ένας προπονητής (και ο βοηθός του) ανάλογα με τη κατηγορία της ομάδας στην οποία έχει προσληφθεί.

Έτσι οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματος τους ως εξής:

Χαλαρώνει το μέτρο της υποχρεωτικής κατοχής διπλώματος από τους προπονητές στα τοπικά πρωταθλήματα η ΕΠΟ καθώς με οδηγία προς τις Ενώσεις τους δίνει το δικαίωμα να αποφασίσουν αυτές για το καθεστώς που θα ισχύσει στα πρωταθλήματα που διοργανώνουν.

SUPER LEAGUE
Προπονητής: UEFA PRO
Βοηθός προπονητή: UEFA-A τουλάχιστον

FOOTBALL LEAGUE
Προπονητής: πιστοποιητικό UEFA PRO τουλάχιστον
Βοηθός προπονητή: πιστοποιητικό UEFA-A τουλάχιστον

Κ-20 SUPER LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE
Προπονητής: UEFA-A ή UEFA ELITE YOUTH A
Βοηθός προπονητή: πιστοποιητικό UEFA-B τουλάχιστον

K-17 SUPER LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE
Προπονητής: πιστοποιητικό UEFA-A ή UEFA ELITE YOUTH A
Βοηθός προπονητή: πιστοποιητικό UEFA-B τουλάχιστον

Γ” ΕΘΝΙΚΗ
Προπονητής: δίπλωμα UEFA-Β τουλάχιστον
Βοηθός προπονητή: πιστοποιητικό UEFA-B τουλάχιστον

Μικτές ομάδες ενώσεων: Πιστοποιητικό UEFA-B τουλάχιστον
Σωματεία γυναικείου πρωταθλήματος: Ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας τουλάχιστον και σε ισχύ
Σωματεία Σάλας: Πιστοποιητικό UEFA FUTSAL B τουλάχιστον
Ερασιτεχνικά σωματεία Α1, Α, Β, Γ κατηγορίας: Ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας τουλάχιστον και σε ισχύ
Ακαδημίες όλων των σωματείων K-14: Πιστοποιητικό UEFA C τουλάχιστον

Πάντως ο κανονισμός δίνει στις κατά τόπους Ε.Π.Σ. το δικαίωμα να καθορίζουν μέσω τον προκηρύξεων των πρωταθλημάτων τους την υποχρέωση ή όχι πρόσληψης προπονητή.