ΕΠΟ: Υποβιβασμός για ομάδες που δεν δηλώνουν συμμετοχή η αποχωρούν από το πρωτάθλημα

0
96

Με βάση τα όσα έχουν αποφασιστεί και ψηφιστεί από πέρυσι μεν αλλά με ρητή έναρξη ισχύος από την αγωνιστική περίοδο 2016-2017,έχοντας ήδη ενσωματωθεί και σε σχετικό Παράρτημα του ΚΑΠ, αλλάζει το καθεστώς για ομάδα που δεν δηλώνει συμμετοχή στο πρωτάθλημα που ανήκει (κι έχει δικαίωμα) ή που αποχωρήσει μετά την έναρξη του από αυτό.

Και το βασικό είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να παίξει δυο κατηγορίες πιο κάτω! Κι όχι μια (όπως επιτρεπόταν ως τώρα, χωρίς άλλη επίπτωση αν δεν δήλωνε στο δικό της)…

Ενώ για την ακρίβεια, υπάρχει ακόμα ένα “παράθυρο” για να παίξει στην αμέσως κατώτερη, αλλά τότε δεν μπορεί να ανέβει την πρώτη χρονιά ενώ χρειάζονται και προυποθέσεις για να ανέβει έστω τη δεύτερη χρονιά!

Πιο συγκεκριμένα:

Παράρτημα – Άρθρο 2 ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ

1. Ομάδα, που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταθέτει δήλωση συμμετοχής σε πρωτάθλημα της κατηγορίας που δικαιούται να αγωνιστεί, υποβιβάζεται και έχει την δυνατότητα πλέον να αγωνιστεί:

α) Είτε στην αμέσως κατώτερη κατηγορία αυτής στην οποία θα δικαιούταν να συμμετάσχει αν είχε υποβιβαστεί αγωνιστικά.

β) Είτε στην κατηγορία που δικαιούται να μετέχει αν είχε υποβιβαστεί αγωνιστικά, χωρίς δικαίωμα προβιβασμού την πρώτη αγωνιστική περίοδο. Το δικαίωμα προβιβασμού θα αποκτήσει την επόμενη, δεύτερη, περίοδο εφόσον στην πρώτη που θα αγωνισθεί στην αυτή κατηγορία καταλάβει μία από τις τέσσερις (4) πρώτες θέσεις στον τελικό βαθμολογικό πίνακα της κατηγορίας ή του ομίλου της κατηγορίας.

(……) 3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα ισχύσουν από την αγωνιστική περίοδο 2016- 2017.

Άρθρο 3 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

1. α) Ομάδα που θα αποχωρήσει από πρωτάθλημα όταν αυτό είναι σε εξέλιξη, είτε με δική της απόφαση είτε για οποιονδήποτε λόγο που θεωρείται, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, ως αποχώρηση, τιμωρείται α. με άμεσο υποβιβασμό στην αμέσως κατώτερη κατηγορία αυτής που θα υποβιβάζονταν σε περίπτωση αγωνιστικού υποβιβασμούβ. με αφαίρεση έξι (6) βαθμών από το πρωτάθλημα της κατηγορίας που θα μετάσχει γ. με χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, στην περίπτωση που η ομάδα αυτή είναι Π.Α.Ε. και χίλια (1.000,00) Ευρώ στην περίπτωση που είναι ερασιτεχνικό σωματείο. β) Τα αποτελέσματα των αγώνων, τους οποίους η ομάδα έδωσε στο πρωτάθλημα που μετέχει μέχρι την ημέρα της αποβολής της, είναι ισχυρά. Από την ημέρα αποχώρησης της και έως τη λήξη της διοργάνωσης όλοι οι αγώνες της θεωρείται ότι έχουν κερδηθεί από τις αντίπαλες ομάδες με σκορ 3-0 και υπολογίζονται για την έκτιση ποινών μόνο των αντιπάλων ομάδων.

(…..) 3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα ισχύσουν από την αγωνιστική περίοδο 2016- 2017.

Με βάση την παραπάνω διατύπωση θεωρείται βέβαιο ότι όλα τα παραπάνω θα ξεκινήσουν να ισχύουν χρονικά, από εδώ και πέρα.

Δεν καλύπτονται τα κενά κατηγοριών από άλλες ομάδες

Επίσης, όπως έχουμε ήδη αναφέρει από προηγούμενο ρεπορτάζ, τίθεται σε ισχύ η απόφαση που έχει ήδη πάρει από πέρυσι η ΕΠΟ ότισε όλες τις κατηγορίες ποδοσφαίρου, και τοπικών πρωταθλημάτων αλλά και επαγγελματικών, ΔΕΝ καλύπτεται οποιοδήποτε κενό δημιουργηθεί αν μια ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή στην κατηγορία της.

Αν λοιπόν μια ομάδα είτε Α, είτε Α;, είτε Β” Κατηγορίας, δεν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα που έχει δικαίωμα, τότε αυτή η θέση μένει κενή. Και δεν καλύπτεται από επιλαχούσα ομάδα, προερχόμενη από την κατώτερη κατηγορία.

Όπως δηλαδή γινόταν παλιότερα (η κάλυψη), και μέχρι και πέρυσι για τελευταία φορά.

Το ισχύον Άρθρο 4 “Συμμετοχή Ομάδων στα Πρωταθλήματα” του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, είναι ξεκάθαρο και συγκεκριμένα αναφέρει:

«1. Η συμμετοχή των ομάδων στα πρωταθλήματα και σε όλους τους αγώνες τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από τις προκηρύξεις τους. Στην περίπτωση που δεν τηρείται αυτή η υποχρέωση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που, κατά περίπτωση, ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό. Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. δύναται να εξαιρεί της συμμετοχής, ομάδες των Ε.Π.Σ. μετά από σχετική αίτησή τους.

2. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, η έναρξη των πρωταθλημάτων δεν μπορεί να γίνει με τον προκαθορισμένο αριθμό ομάδων, ο αριθμός τους δεν συμπληρώνεται για κανένα λόγο».