Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την ειδικότητα Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Σπάρτης

0
123

Ύστερα από συμπληρωματική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ 6.200 μαθητές και μαθήτριες θα εισαχθούν, κατά το σχολικό έτος 2016-17, στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισμού, σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Σπάρτης (Παρόρι Σπάρτης), σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα εισαχθούν συμπληρωματικά 22 μαθητές / τριες στην ειδικότητα Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η / Υ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών (γεν. 1993-2000), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και για όλους τους σπουδαστές προβλέπεται πρακτική άσκηση κατά την περίοδο φοίτησης στις Σχολές.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 5/7/2016 έως 31/8/2016 στις γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό τίτλου σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, ενώ για επικοινωνία με την ΕΠΑΣ Σπάρτης του ΟΑΕΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 27310 27997.