Η διοργάνωση του Spartan Race στη συνεδρίαση του ΔΣ αύριο Τετάρτη 9/11

0
123

Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το ΔΣ Σπάρτης την ερχόμενη Τετάρτη 9/11 και ώρα 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του δημαρχιακού μεγάρου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

– Λήψη απόφασης για την αποστολή κειμένου γνωμοδότησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του προτεινόμενου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως έχει αναρτηθεί προς Δημόσια Διαβούλευση.
Διοργάνωση αγώνα με την επωνυμία SPARTAN  RACE
– Ενημέρωση για σύναψη συμβάσεων για συντήρηση, αποξήλωση και ανακατασκευή Παιδικών Χαρών
– Έγκριση της αριθ.61/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης με θέμα «Έγκριση απολογισμού Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2015»
– Έγκριση της αριθ.62/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Πολιτισμού, και Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016»
– Περί εγκρίσεως αγόνου αποτελέσματος για την παραχώρηση θέσης περιπτέρου στην οδό Κων/νου Παλαιολόγου και Κλεομβρότου.
– Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
– Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας.
– Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
– Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Σπάρτης.
– Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Σπάρτης.
– Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Φάριδος 2014», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου.
-Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Επέκταση-Βελτίωση αρδευτικών δικτύων ΔΕ Σπαρτιατών»
– Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση-Διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης», αναδόχου Δημητρίου Μπόκολα.
– Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) παραλαβής προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»  Δήμου Σπάρτης για το έτος 2016 της παρ.1 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ
– Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΒΑΣΑΡΑ», προϋπολογισμού μελέτης  24.000 ευρώ.
– Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του  έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και Τεχνικών έργων στις Τ.Κ. Βρεσθένων, Κονιδίτσας, Βαμβακούς Βαρβίτσας και Καλύβια Θεολόγου», προϋπολογισμού μελέτης  80.000 ευρώ.