Ανάρτηση Δασικών Χαρτών

0
164

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

www.engineersinsparti.com

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

 

Η δημόσια ανάρτηση του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Λακωνίας αναμένεται να γίνει στις 03/02/2017. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο, ενώ μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου θα έχουν αναρτηθεί Δασικοί Χάρτες σε 33 περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, στην Π.Ε. Λακωνίας, η ανάρτηση του Δασικού Χάρτη θα αφορά στο σύνολο των καλλικράτειων Δήμων της (Σπάρτης, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και Μονεμβασίας).

Σημειώνεται ότι, το 2013 η Διεύθυνση Δασών Λακωνίας είχε προβεί στην ανάρτηση του Δασικού Χάρτη της Δ.Κ. Σπαρτιατών, του Δήμου Σπάρτης, της Π.Ε. Λακωνίας. Στους υπό ανάρτηση Δασικούς Χάρτες περιλαμβάνονταν, πέρα από την περιοχή της πόλης της Σπάρτης, οι οικισμοί Συκαράκι, Καμάρες, Πολύδενδρο, Βαρικά, Αγία Ειρήνη καθώς και οι νυν Τοπικές Κοινότητες Κοκκινόραχη, Αλέσια, Ριβιώτισσα, Καλάμι και Γούναρης.

Οι Δασικοί Χάρτες είναι στην ουσία ο διαχωρισμός των δασών και των δασικών εκτάσεων από τις υπόλοιπες εκτάσεις και αποτελεί το αποτελεσματικότερο εργαλείο που διαθέτουμε όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για τον σωστό χωροταξικό σχεδιασμό.

Κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Η προθεσμία αυτή επεκτείνεται για είκοσι (20) ημέρες μόνο για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στο εξωτερικό.

Τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Λακωνίας θα μπορεί να τον δει κάποιος :

  • Στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx

  • Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=757&language=el-GRΣ

  • Στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

http://www.apd-depin.gov.gr/

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει τον εντοπισμό της έκτασης, την κατάθεση αντιρρήσεων και την τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας από Δασολόγο – Περιβαλλοντολόγο για την υποστήριξη των αντιρρήσεων.