ΕΠΣ Λακωνίας: Εκλογές την Παρασκευή 21 Απριλίου

0
76

 Σύγκληση Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων  – Μελών της Ε.Π.Σ. Λακωνίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, του παραρτήματος Α και Β΄,  του Νόμου 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και την υπ΄ αρ. 4/ 09-04-2017 απόφαση της Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

‘Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Απριλίου  2017 στο Αθλητικό Ενωσιακό Κέντρο της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης, με ώρα έναρξης την 17:30  π. μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.
 2. Ανάγνωση καταλόγου αντιπροσώπων των σωματείων – μελών και έλεγχο απαρτίας.
 3. Ορισμός τριών (3) εκπροσώπων  για τον έλεγχο των πρακτικών  Έκτακτής Γεν. Συνέλευσης
 4. Ορισμός τριών (3) ψηφολεκτών  
 5. Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
 6. Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή ένδεκα (11) Τακτικών και τεσσάρων (4) Αναπληρωματικών μελών για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, καθώς και εκλογή τριών (3) μελών τακτικών για την Εξελεγκτική Επιτροπή και δυο (2) αναπληρωματικών.

Σύμφωνα με το άρθρο  21§ 3  του καταστατικού  της Ε.Π.Σ Λακωνίας, της Έκτακτής Γεν. Συνέλευσης Προεδρεύει ο Πρόεδρος του Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι

            Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στη Γεν. Συνέλευση από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Αντιπρόσωπο, που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου και πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ. ή Μέλη του Σωματείου της Ένωσης και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

            Δικαίωμα συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου στη Γεν. Συνέλευση έχουν οι Αντιπρόσωποι των Σωματείων – Μελών της ΕΝΩΣΗΣ, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτή και οι ομάδες τους συμμετείχαν κανονικά στο προ της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος με δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές με Δελτίο Ατομικών Στοιχείων και Μεταβολών σε αγώνες Πρωταθλημάτων αρμοδιότητας και διοργάνωσης της ΕΝΩΣΗΣ ή στα αντίστοιχα των Εθνικών Κατηγοριών, πλην των ειδικών μορφών ποδοσφαίρου (Σάλας και Άμμου).

            Τα Σωματεία της Ένωσης, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είναι τα εξής :

Α. Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥΑ. Σ. ΜΥΣΤΡΑ «Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ»
Α. Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟΑ. Σ. ΝΙΑΤΩΝ ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
Α. Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣΑ.Π.Ο. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Α. Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥΑ.Π.Ο. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Α. Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ «Η ΕΝΩΣΗ»Α.Π.Ο. ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ
Α. Ε. ΣΠΑΡΤΗΣΑ.Π.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ
Α. Ο. ΜΥΡΤΕΑΣΑ.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ Η ΕΝΩΣΗ
Α. Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥΑ.Π.Ο. ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ Ο ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ
Α. Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣΑ.Π.Σ. ΚΛΑΔΑ Ο ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ
Α. Ο. ΒΑΦΕΙΟΥ ΡΙΖΑΣ Ο ΥΑΚΙΝΘΟΣΑ.Π.Σ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ Ο ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ
Α. Ο. ΒΡΟΝΤΑΜΑ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΡΩΤΑ «Ο ΑΙΑΝΤΑΣ»
Α. Ο. ΓΟΥΒΩΝ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Α. Ο. ΔΑΦΝΙΟΥΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ
Α. Ο. ΕΛΙΚΑΣΜ. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ
Α. Ο. ΚΡΟΚΕΩΝΟ. Φ. ΜΟΛΑΩΝ Ο ΜΟΛΑΪΚΟΣ
Α. Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ
Α. Ο. ΣΥΚΕΑΣ Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΠ. Α. Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Α. Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝΠ. Σ. ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ
Α. Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Η ΑΜΙΛΛΑΠ.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ
Α. Σ. ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΜΜΟΥ «ΜΑΝΗ»ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.
Α. Σ. ΒΑΤΙΚΩΝ Ο ΕΘΝΙΚΟΣΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Α. Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Ο ΑΣΤΗΡΣ.Φ.Ν. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ Ο ΤΑΥΓΕΤΟΣ
Α. Σ. ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς νέα πρόσκληση, την ίδια ημέρα (Παρασκευή 21 Απριλίου 2017), και ώρα 18,30 μ.μ. και στον ίδιο χώρο.

            Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Σωματείων πρέπει να κατατεθούν στην ΈΝΩΣΗ το αργότερο προ τριών ημερών μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλος, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 17 Απριλίου 2017.   

            Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο (εξουσιοδότηση) με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του Σωματείου, στο οποίο, εκτός από την ειδική εντολή πληρεξουσιότητα του αντιπροσώπου, πρέπει να μνημονεύεται απαραίτητα και ο αριθμός της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον αριθμό αντιπροσώπου και του αναπληρωτή του.

            Προς διευκόλυνση σας, σας στέλνουμε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ειδικού εγγράφου (εξουσιοδότηση) και πρακτικού – απόφασης του Δ.Σ. του Σωματείου σας.  

Άρθρο 29:    Αρχαιρεσίες

1.       Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ψηφοδέλτια συνδυασμών και διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

2.         Ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ εκλέγονται οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους

3.         Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣΛΑΚΩΝΙΑΣ εκλέγονται οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους

4.         Σε περίπτωση ισοψηφίας για μία ή περισσότερες τις θέσεις, θα διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων (χωριστά για εκάστη θέση).

Άρθρο 30 : Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη, (άρθρο 3 του Παραρτήματος Β των Κανονισμών Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. –«Οργάνωση και Λειτουργία των Ποδοσφαιρικών Ενώσεων»).
 2. Για την εκλογή μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣΛΑΚΩΝΙΑΣ κάθε σωματείο-μέλος μπορεί να υποδεικνύει έναν (1) υποψήφιο ως τακτικό και έναν (1) ως αναπληρωματικό. Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε επιθυμεί και έχει τα απαιτούμενα προσόντα.
 3. Η υπόδειξη υποψηφίων γίνεται από τα σωματεία –μέλη εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνερχόμενη, για την εκλογή τους, Γενική Συνέλευση, ήτοι έως το Σάββατο 15 Απριλίου 2017.

 

Έως την ανακήρυξη των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν στην Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, μέχρι την Δευτέρα 17 Απριλίου 2017 :

α)      Βεβαίωση του Σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του και ταμειακώς τακτοποιημένος.

β)      Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου και

γ)      Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α και Β του παρόντος καταστατικού.

 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ την Δευτέρα 17 Απριλίου 2017 θα ανακηρύξει τους υποψηφίους προς εκλογή, και καταρτίζει τα ψηφοδέλτια εκλογής ως εξής:
 2. Κάθε ψηφοδέλτιο υποψηφίου συνδυασμού πρέπει να περιλαμβάνει σε χωριστές ενότητες απαραίτητα τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων για την Εκτελεστική Επιτροπή και την Εξελεγκτική Επιτροπή :

α)      Τα ονοματεπώνυμα, κατ’ αλφαβητική σειρά, τουλάχιστον έντεκα (11) υποψηφίων ως τακτικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 1.       Τα ονοματεπώνυμα, κατ’ αλφαβητική σειρά, τουλάχιστον τεσσάρων (4) υποψηφίων ως αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

γ)      Τα ονοματεπώνυμα, κατ’ αλφαβητική σειρά, τουλάχιστον τριών (3) υποψηφίων ως τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και

δ)      Τα ονοματεπώνυμα, κατ’ αλφαβητική σειρά, τουλάχιστον δυο (2) υποψηφίων ως αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 1. Η εκλογή των μελών διενεργείται με μυστική ψηφοφορία από τριμελή εφορευτική επιτροπή.
 2. Κατά την ψηφοφορία σημειώνονται επί του ψηφοδελτίου και στην αντίστοιχη ενότητα, με σταυρό προτίμησης, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τόσοι σταυροί όσα και τα εκλεγόμενα μέλη:

α) ως τακτικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής,

β) ως αναπληρωματικά μέλη αυτής,

γ) ως τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και

δ) ως αναπληρωματικά μέλη αυτής.

Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως επιτυχόντες για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους υποψηφίους που έλαβαν τη σχετική πλειοψηφία. Ο συνδυασμός που έλαβε την σχετική πλειοψηφία εκλέγει όλα τα για την Ε.Ε. και την Εξελεγκτική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, τακτικά και αναπληρωματικά.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή, παρουσία του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

Υποψήφιοι οι οποίοι υποδεικνύονται ως αναπληρωματικοί δεν εκλέγονται ως τακτικά μέλη.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

 Παναγιώτης Καρράς                                           Θεμιστοκλής Δογαντζής