ΕΠΣ Λακωνίας: Προθεσμίες για τις εκλογές

0
75

Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων  – Μελών της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

            Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Σωματείων πρέπει να κατατεθούν στην ΈΝΩΣΗ μέχρι την Δευτέρα 17 Απριλίου 2017:

Τα γραφεία της Ένωσης θα ανοικτά και τις ημέρες Μ. Παρασκευή 14-04-17 , Μ. Σάββατο 15-04-17 και ώρες 09:00 έως 12:00 και Δευτέρα 17-04-2017 από ώρα 17:00 έως 20:00. 

            Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο (εξουσιοδότηση) με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του Σωματείου, στο οποίο, εκτός από την ειδική εντολή πληρεξουσιότητα του αντιπροσώπου, πρέπει να μνημονεύεται απαραίτητα και ο αριθμός της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον αριθμό αντιπροσώπου και του αναπληρωτή του.  

Για την εκλογή μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣΛΑΚΩΝΙΑΣ κάθε σωματείο-μέλος μπορεί να υποδεικνύει έναν (1) υποψήφιο ως τακτικό και έναν (1) ως αναπληρωματικό. Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε επιθυμεί και έχει τα απαιτούμενα προσόντα.

Η υπόδειξη υποψηφίων γίνεται από τα σωματεία –μέλη εγγράφως έως το Σάββατο 15 Απριλίου 2017.

Τα γραφεία της Ένωσης θα ανοικτά και τις ημέρες Μ. Παρασκευή 14-04-17 , Μ. Σάββατο 15-04-17 και ώρες 09:00 έως 12:00

 

Έως την ανακήρυξη των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν στην Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, μέχρι την Δευτέρα 17 Απριλίου 2017 :

α)      Βεβαίωση του Σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του και ταμειακώς τακτοποιημένος.

β)      Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου και

γ)      Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α και Β του παρόντος καταστατικού.

Τα γραφεία της Ένωσης θα ανοικτά και τις ημέρες Μ. Παρασκευή 14-04-17 , Μ. Σάββατο 15-04-17 και ώρες 09:00 έως 12:00 και Δευτέρα 17-04-2017 από ώρα 17:00 έως 20:00. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ θα ανακηρύξει τους υποψηφίους προς εκλογή, και θα καταρτίσει τα ψηφοδέλτια εκλογής  την Δευτέρα 17 Απριλίου 2017.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

                   Παναγιώτης Καρράς                                           Θεμιστοκλής Δογαντζής