Γ’ Εθνική: Προπονητής και όριο ξένων

0
108

Στην ΕΠΟ όλοι ασχολούνται με τις προσεχείς διοικητικές και λοιπές εξελίξεις, κι όλες οι άλλες καταστάσεις έχουν μείνει πιο πίσω.

Μεταξύ αυτών και η προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής, για θέματα της οποίας μόνο προφορική ενημέρωση υπάρχει ως τώρα (και εκκρεμεί βέβαια η επίσημη και νεότερη, που θα είναι κι η τελική).

Μέσα σε αυτά, είναι και διαδικαστικά θέματα. Για τα οποία, ως τώρα, λέγεται ότι θα ισχύσουν τα περυσινά δεδομένα.

Και πιο συγκεκριμένα:

* Για χρησιμοποίηση ΞΕΝΩΝ (αλλοδαπών) παικτών

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο Φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση στον αγώνα επτά (7)τουλάχιστον ποδοσφαιριστών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις Ελληνικές εθνικές ομάδες.

Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση στον αγώνα έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικέςομάδες.

Οι 4 αυτοί μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας (δεν υπάρχει π.χ., διαχωρισμός σε κοινοτικούς ευρωπαίους και μη κοινοτικούς, κ.τ.λ.)

* Για χρησιμοποίηση παικτών με ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση στον αγώνα έως τριών (3)ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών. Για το πρωτάθλημα της περιόδου 2016-2017 εντάχθηκαν σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από 01.01.1984. Και για το προσεχές πρωτάθλημα της περιόδου 2017-2018 είναι να ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από 01.01.1985.

* Προπονητές – Δήλωση και ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Όλα τα σωματεία Γ’ Εθνικής, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με προπονητή – προπονητές διπλωματούχους U.E.F.A. / Ε.Π.Ο. όπου υποχρεωτικά θεωρούνται για μεν, τους πρώτους Προπονητές το Δίπλωμα U.E.F.A. B’ τουλάχιστον και για τους τυχόν, Βοηθούς Προπονητές το Πιστοποιητικό U.E.F.A. Β’ τουλάχιστον, (άρθρο 5 του Κανονισμού Προπονητών).
Οι προπονητές θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο.
Η σύμβαση αυτή, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η το αποδεικτικό υποβολής από το σύστημα TAXIS, πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα Προπονητών της Ε.Π.Ο. δέκα (10), τουλάχιστον, ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή, η νέα σύμβαση θα πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Προπονητών της Ε.Π.Ο. εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

* Γιατρός αγώνα

Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα). 

ΠΗΓΗ: iliaoikonomia.gr