ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Σπάρτης: Συνδυάστε την παιδεία με αμειβόμενη πρακτική άσκηση.