Σπάρτη: Ποινή αφαίρεσης βαθμών. Προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών.

0
122

Προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών έχουν οι δύο ομάδες, για να καλύψουν τις οφειλές τους προς ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, η Σπάρτη θα πρέπει να εξοφλήσει τον Αλέξανδρο Γκαλίτσιο μέσα στην προθεσμία, ενώ σε χειρότερη κατάσταση βρίσκεται η Καλλιθέα, καθώς πρόκειται για ενεργοποίηση ποινής, σε περίπτωση που δεν δώσει τα χρωστούμενα στον Στέφαν Στεφάνοβιτς.

Αναλυτικά:

«Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Αναφορικά με την, από 13.12.2017 αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Στέφαν Στεφάνοβιτς (Stefan Stefanovic) του Βλάντιμιρ (Vladimir) σε βάρος της ΠΑΕ με την επωνυμία ΠΑΕ ΓΣ Καλλιθέα:
Ενεργοποίησε την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 122/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών σε βάρος της ΠΑΕ Καλλιθέα μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 469/2017 απόφασής της Α Ε.Ε.Ο.Δ της ΕΠΟ, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης.

Αναφορικά με την, από 20.12.2017 αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Αλέξανδρου Γκαλίτσιου του Ιωάννη, περί επιβολής των κατ’ άρθρο 24 Κ.Ι.Μ.Π ποινών σε βάρος της ΠΑΕ με την επωνυμία ΠΑΕ Σπάρτη:
Επέβαλε στην καθ’ ής η αίτηση ΠΑΕ Σπάρτη, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 323 /2017 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ ΕΕΟΔ την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας».