Ο Κώστας Λαμπρινός φτάνει στο άγαλμα του Λεωνίδα!

Ο Κώστας Λαμπρινός σε λίγα λεπτά θα ολοκληρώσει το 36ο Σπάρταθλον!

Στις 17:45 ήταν στη γέφυρα του Ευρώτα.