Το πολυνομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας. Παραμένουν τα τμήματα στη Σπάρτη

0
265

Αναλλοίωτη παραμένει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Σπάρτη καθώς παραμένουν όλα τα τμήματα με το ΤΕΙ να αναβαθμίζεται σε ΑΕΙ και να αλλάζει ονομασία.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου “απορροφά” το ΤΕΙ Πελοποννήσου και τμήμα του ΤΕΙ Πατρών, με στόχο να γίνει ανταγωνιστικό και να προσελκύσει περισσότερους φοιτητές.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε για την συγνχώνευση

Στη Σπάρτη το ΤΕΙ μετονομάζεται σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,  το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενώ το τμήμα της Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εντάσσεται στη Σχολή  Επιστημών Υγείας χωρίς να αναφέρει κάτι για αλλαγή έδρας.

Φυσικά ενδέχεται να γίνουν μεταβολές στο πολυνομοσχέδιο, αλλαγές που λογικά δεν θα επηρεάσουν τα τμήματα της Σπάρτης.

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το νομοσχέδιο αναφέρει επίσης ότι «το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πελοποννήσου (ΤΕΙ Πελοποννήσου), με έδρα την Καλαμάτα, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του ΤΕΙ, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των ΟΤΑ ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του ΤΕΙ μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48, Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα».

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σε άλλο άρθρο του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι «οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του ΤΕΙ Πελοποννήσου, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του ΤΕΙ Πελοποννήσου συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου».

Το πολυνομοσχέδιο αποτελείται από 180 άρθρα και αφορά και τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης

Το esos δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το πολυνομοσχέδιο 300 σελίδων , πάνω στο οποίο το επιτελείο του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου “δουλεύει”, κάνει τις διορθώσεις, προκειμένου αύριο Δευτέρα να το δημοσιοποιήσει στην τελική του μορφή.

Το πολυνομοσχέδιο αποτελείται από 180 άρθρα, κι έχει ως εξής, πριν την τελική του μορφή:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»

Μέρος Α΄
Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κεφάλαιο Α΄
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Άρθρο 1

1.    Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημιακού τομέα σύμφωνα με την παρ. 1 και την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε την συνέχεια του πολυνομοσχεδίου