Οι περίοδοι μεταγραφών ερασιτεχνών και επαγγελματιών ποδοσφαιριστών

Αναλυτικά οι περίοδοι μετεγγραφών επαγγελματιών και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών περιόδου 2019-2020, έχουν ως εξής:

Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές (εγχώριες και διεθνείς μετεγγραφές/δανεισμοί)

α) Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 31/08/2019 (00:00 ώρα Ελλάδας).

β) Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 31/01/2020 (00:00 ώρα Ελλάδας).

Άνεργοι Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές (εγχώριες και διεθνείς μετεγγραφές)

α) Θερινή περίοδος από 01/09/2019 έως 13/09/2019 (16:00 ώρα Ελλάδας).

β) Χειμερινή περίοδος από 01/02/2020 έως 14/02/2020 (16:00 ώρα Ελλάδας).

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (εγχώριες και διεθνείς μετεγγραφές)

α) Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 31/10/2019.

β) Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 31/01/2020.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (υποσχετικές)

α) Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 31/08/2019.

β) Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 31/01/2020.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (επανεγγραφές)

α) Θερινή περίοδος από 01/09/2019 έως 31/10/2019.

β) Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 28/02/2020.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (πρώτες εγγραφές)

α) Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 30/11/2019.

β) Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 30/04/2020.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (ατομικές αποδεσμεύσεις)

α) Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 31/08/2019.

β) Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 31/01/2020.

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές  (ομαδικές αποδεσμεύσεις)

α) Θερινή περίοδος από 01/07/2019 έως 30/09/2019.

β) Χειμερινή περίοδος από 01/01/2020 έως 31/01/2020.