Γ’ Εθνική: Υποχρεωτική συμμετοχή παίκτη κάτω των 19. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχής

0
154

Στην σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και χαρακτηριστικό είναι ότι ο νέος κανονισμός διαιτησίας δεν πέρασε και πάει για την επόμενη συνεδρίαση της ΕΠΟ στις 31 Ιουλίου.

Ωστόσο, πέρασε η προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, με την μεγάλη ανατροπή να έρχεται στο θέμα των «μικρών» και ουσιαστικά να αλλάζει τον σχεδιασμό των ομάδων με βάση τα όσα έγραφε η περσινή προκήρυξη.

Πέρυσι λοιπόν ανέφερε ότι

«Για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η συμμετοχή σε όλη την διάρκεια του αγώνα, δύο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι ένα (21) ετών, γεννηθέντες την 01.01.1998 και εντεύθεν». Αυτό όμως φέτος δεν θα ισχύσει καθώς η νέα προκήρυξη αναφέρει για έναν μικρό αλλά 19 ετών (γεν. 2000)!

Το σχετικό απόσπασμα είναι: «Για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε όλη την διάρκεια του αγώνα, ενός (1) ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των δεκαεννέα (19) ετών, γεννηθέντες την 01.01.2000 και εντεύθεν. Η μη τήρηση της παρούσας πρόβλεψης συνιστά αντικανονική συμμετοχή και χορηγεί το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως (άρθρο 23 παρ. 1ε του Κ.Α.Π.)». Έτσι ενώ οι ομάδες έκαναν σχεδιασμό με παίκτες 20 και 21 ετών, η νέα προκήρυξη αλλάζει το τοπίο και ψάχνουν «μικρούς»… ετών 19!

Καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων συμμετοχής στην Γ’ Εθνική η Δευτέρα 5 Αυγούστου του 2019, όπως σας είχαμε ενημερώσει σχετικά.

Καμία αλλαγή αναφορικά με τον αριθμό των ομίλων, θα παραμείνουν οκτώ.

Όσον αφορά τον προβιβασμό στη Football League και τον υποβιβασμό στα τοπικά πρωταθλήματα η προκήρυξη αναφέρει τα εξής:
Άρθρο 15. Προβιβασμός – Υποβιβασμός 
Προβιβασμός στη Football League Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων, θα προβιβαστούν στη Football League τέσσερις ομάδες, που θα προκύψουν από αγώνες μπαράζ. Συνολικά θα προβιβαστούν τέσσερις (4) Ομάδες. Αν μία ή περισσότερες ομάδες που δικαιούται να αγωνιστούν στην Football League παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δεν λάβουν την απαιτούμενη για την συμμετοχή τους αδειοδότηση, ή αν μία ή περισσότερες από τις δικαιούμενες να προβιβασθούν ομάδες από την Γ΄ Εθνική ερασιτεχνική κατηγορία στην Β΄ Εθνική επαγγελματική κατηγορία (Football League) δεν καταφέρουν να συστήσουν ΠΑΕ ή δεν λάβουν την προβλεπόμενη αδειοδότηση, τότε το δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι τέσσερις (4) Ομάδες που δεν θα έχουν προβιβασθεί από τους διπλούς αγώνες προβιβασμού, με σειρά κατάταξης, που θα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει στους ομίλους που η καθεμία συμμετείχε και την κατάταξή τους σε σχετικό πίνακα, με το κριτήριο του άρθρου 20 παρ. 10 του Κ.Α.Π. Παραμονή στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία/Υποβιβασμός στις Ε.Π.Σ. Ο αριθμός των σωματείων, συνολικός και ανά Όμιλο, που θα υποβιβαστούν στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου στα πρωταθλήματα ευθύνης των ΕΠΣ, θα αποφασιστεί από την Ε.Π.Ο. μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δηλώσεων συμμετοχής, και θα αναφέρονται στην συμπληρωματική Προκήρυξη που θα βγει, η οποία θα ενσωματωθεί στο παρόν άρθρο. Προβιβασμός από Ε.Π.Σ. Οι πενήντα τρεις (53) πρωταθλήτριες ομάδες των Ε.Π.Σ. και οι τρεις (3) δευτεραθλήτριες ομάδες των ιδρυτριών Ενώσεων, δηλαδή συνολικά πενήντα έξι (56) ομάδες, προβιβάζονται στη Γ΄ Εθνική κατηγορία για την περίοδο 2020 – 2021. Σε περίπτωση που μία πρωταθλήτρια Α΄ κατηγορίας τοπικού πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. (ή δευτεραθλήτρια προκειμένου περί των τριών ιδρυτριών Ενώσεων) δικαιούμενη να προβιβαστεί δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο στο ως άνω πρωτάθλημα, τότε αντικαθίσταται από την δευτεραθλήτρια και αν αυτή επίσης δεν μπορεί ή δεν δηλώσει συμμετοχή, από την τριταθλήτρια. Αν υπάρξουν δικαιούχες ομάδες που δεν δηλώσουν συμμετοχή και δεν υπάρξει η δυνατότητα να αντικατασταθούν με τον εδώ προβλεπόμενο τρόπο, τότε δεν συμπληρώνονται με άλλο τρόπο και το πρωτάθλημα διεξάγεται με λιγότερες ομάδες.