Ήφαιστος Βρονταμά: Πάρε μέρος και εσύ στο διαγωνισμό, κέρδισε μια από τις 3 διπλές προσκλήσεις!

0
200

* Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ *
* ΠΑΟΛΑ LIVE *

ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ!!!

Ο Μεγάλος Διαγωνισμός
του Α.Ο Ηφαιστού Βρονταμά ξεκινάει!!!
3 Διπλές προσκλήσεις
σας περιμένουν εσάς και τους φίλους σας!!!
Να ζήσετε μια μοναδική βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 παρέα την ΠΑΟΛΑ και όλο το επιτελείο της.
Ακολούθησε τα 3 βήματα του διαγωνισμού και ίσως είσαι εσύ που θα κερδίσει μια πρόσκληση με τον φίλο ή την φίλη σου.

1ο: Κάνε ” Like ή Τέλειο ”
2ο:Κάνε κοινοποίηση του συνδέσμου.
3ο: Μοιράσου μαζί με έναν φίλο/η που θες να κερδίσετε μαζί την πρόσκληση και γράψε ένα σχόλιο.
(το 3ο ΒΗΜΑ είναι προαιρετικό)

____________________________________________
Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού «Facebook – LGC, 3 Διπλές Προσκλήσεις»

1. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος
όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος άνω των 18 ετών.
Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή και για την παραλαβή του δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές.

2. Αποκλείονται από τη συμμετοχή

Το Δ.Σ του Α.Ο Ηφαίστου Βρονταμά, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους
μέχρι Α΄ βαθμού.
Καθώς επίσης και κάθε προφίλ που δεν φέρει σωστά στοιχεία,τυχόν προφίλ με ψευδή στοιχεία αποκλείέται απο τον διαγωνισμό.

3. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει: από 21/06/2019 και ώρα: 8:00μ.μ
έως και 5/07/2019 και ώρα: 8:00μ.μ

4. Το Αθλητικό Σωματείο Ηφαιστός Βρονταμά διατηρεί το δικαίωμα να
παρατείνει, να μειώσει ή να διακόψει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού,
οποτεδήποτε, για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους ανωτέρας βίας
και με προηγούμενη ειδοποίηση των συμμετεχόντων με μέσο πρόσφορο κατά την
εύλογη κρίση της.

5. Διαδικασία συμμετοχής:
O κάθε συμμετέχων θα
πρέπει να κάνει ” Μου αρέσει ή Τέλειο ” στη (σελίδα)
facebook page του Α.Ο Ηφαίστου Βρονταμά
(https://www.facebook.com/ifaistosVrontama/) .
Έπειτα, ο χρήστης πρέπει να κάνει ” Μου αρέσει/Τέλειο ”
και να κάνει Share/ “Moιράσου
την τη φωτογραφία του διαγωνισμού στο τοίχο του
προφίλ του στο Facebook ” γράφοντας ένα σχόλιο
και πρόσθεση ετικέτας με έναν φίλο του(προερετικά)”.

6. Τι κερδίζουν οι νικητές:

Από την κλήρωση θα προκύψουν τρεις (3) νικητές,
οι οποίοι θα κερδίσουν το εξής δώρο:
Τρείς {3} Διπλές προσκλήσεις για την εκδήλωση του Α.Ο Ηφαιστού Βρονταμά την παρασκευή 12 ιουλίου 2019.

7. Στην ηλεκτρονική κλήρωση:
Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα λάβουν μέρος όλες οι έγκυρες
συμμετοχές. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον
Διαγωνισμό, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται
στο άρθρο 5 ανωτέρω και έχει γίνει αποδεκτή.
Η Κλήρωση θα πραγματοπηθεί στο Γραφείο του Συλλόγου με έδρα τον βρονταμά λακωνίας μετα την λήξη του διαγωνισμού.
Η Κλήρωση θα γίνει με ηλεκτρονική μορφή-app(random UX).

Τα ονόματα όλων των νικητών, που
θα ανακηρυχθούν, θα δημοσιευθούν στις 6/07/2019,
στη Facebook σελίδα του «Α.Ο Ηφαίστου Βρονταμά».

Οι νικητές, αφού ενημερωθούν,
όπως ορίζεται ανωτέρω, σχετικά με την ανάδειξη τους ως νικητών, θα πρέπει να
επικοινωνήσουν μέσω προσωπικού μηνύματος στην σελίδα «Α.Ο Ηφαίστος Βρονταμά» και
να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους (ήτοι: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ.,
Πόλη, Τηλέφωνο) το αργότερο μέχρι και την 10/07/2019 και ώρα Ελλάδος
00:00, για να αποδεχθούν το δώρο τους. Πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας και
ώρας, το δώρο θεωρείται μη αποδεκτό.

8. Μετά την εκπνοή του χρόνου διάρκειας του
διαγωνισμού 5/07/2019 δεν θα γίνονται
δεκτές αποστολές συμμετοχών.

9. Το Αθλητικό Σωματείο Ηφαιστός Βρονταμά διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την επιλογή των δώρων ή τον τρόπο και τις ημερομηνίες κληρώσεων
(προγραμματισμό διάθεσης δώρων) οποιαδήποτε στιγμή.

10. Το Αθλητικό Σωματείο Ηφαιστός Βρονταμά δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντηση τους,απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου.

11. Η προσφορά των δώρων ισχύει μόνο για
τον αναγραφόμενο αριθμό νικητών.
Το Αθλητικό Σωματείο Ηφαιστός Βρονταμά δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανάδειξης περισσότερων από τους αναγραφόμενους νικητές λόγω εκτυπωτικού λάθους.
Στην περίπτωση αυτή, το Αθλητικό Σωματείο Ηφαιστός Βρονταμά διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής κληρώσεως
μεταξύ των τυχερών για την ανάδειξη ισάριθμων νικητών.

12. Νικητές του Διαγώνισμου:
Είναι υποχρεωμένοι να παραλάβουν την πρόσκληση τους κατόπιν συνεννοήσεως με το Αθλητικό Σωματείο Ηφαιστός Βρονταμά και να την κρατήσουν μέχρι το πέρας της εκδήλωσης.

13 Το Αθλητικό Σωματείο Ηφαιστός Βρονταμά
δεν φέρει καµία ευθύνη, άµεση ή έµµεση, έναντι παντός τρίτου για το περιεχόµενο και ειδικότερα για τυχόν παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και κάθε είδους δικαιωµάτων τρίτων σε σχέση ή εξ αφορµής του περιεχοµένου. Με την υποβολή της συµµετοχής τους οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν την κατά νόµο απαιτούµενη δικαιοπρακτική ικανότητα να
συμμετάσχουν στο διαγωνισµό και διαθέτουν κάθε απαιτούµενη άδεια και δικαίωµα
για το Περιεχόµενο.

14. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο
συµµετέχων επιθυµεί να αποσύρει την συμμετοχή του δύναται να ενημερώσει την
το Αθλητικό Σωματείο Ηφαιστός Βρονταμά
μέσω της Facebook page του Α.Ο Ηφαίστου Βρονταμά για να απομακρυνθεί
το όνομά του από την κλήρωση.

15. Το Αθλητικό Σωματείο Ηφαιστός Βρονταμά δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού κατά τη δίκαιη κρίση της.

16. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν
απαιτείται η αγορά προϊόντος.

17. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει
και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του στο σύνολό τους.

18. Οι όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στη
facebook page του Α.Ο Ηφαίστου Βρονταμά.
ενώ οποιαδήποτε αλλαγή ή τυχόν τροποποίησή τους θα ανακοινωθούν στην ίδια.