ΕΠΣ Λακωνίας: Τελευταία ενημέρωση προς προπονητές για την έκδοση ταυτότητας

0
281

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!!

Η Συλλογή και αποστολή δικαιολογητικών για την έκδοση Ταυτότητας έχει ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ! Σε συνεννόηση με την ΕΠΣ Λακωνίας, όσοι
Προπονητές δεν έχουν καταθέσει ακόμη τα δικαιολογητικά παρακαλούνται να το κάνουν ΑΜΕΣΑ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ!

Από την Ε.Ε.