Οι σχολές προπονητών UEFA-C ΚΑΙ UEFA-D στη Σπάρτη τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο

0
432

Ανακοινώθηκε σήμερα στο site της Ε.Π.Ο. η λειτουργία σχολής Προπονητών κατηγορίας UEFA C.

Η 1η Φάση της Σχολής UEFA C θα λάβει χώρα από 16 έως 21/9/2019 στη Σπάρτη.

Η 2η Φάση της σχολής UEFA C θα λάβει χώρα από 21 έως 26/10/2019 στη Σπάρτη.

Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί Λειτουργία σχολής UEFA D από 21 και 22/9/2019.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ε.Π.Σ.
2.Βεβαίωση Ε.Π.Ο. ή Ε.Π.Σ. ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
7.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον
8.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης.

Παράβολο συμμετοχής σχολής UEFA-C : 2 φάσεις, 350 Ευρώ σε κάθε φάση.

Παράβολο συμμετοχής σχολής UEFA-D : Δωρεάν

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν έωςτην Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε επαφή με τα Γραφεία της Ε.Π.Σ. Λακωνίας για την τακτοποίηση των απαιτουμένων δικαιολογητικών (τηλ. 27310-26106).