Κύπελλο Λακωνίας: Προθεσμία για τα παραχωρητήρια γηπέδων, άδειες διεξαγωγής αγώνων.

Καλούνται τα σωματεία που συμμετέχουν στο κύπελλο ερασιτεχνών να μας προσκομίσουν παραχωρητήριο του γηπέδου που θα χρησιμοποιήσουν ως έδρα, μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου.

Επίσης να φροντίσουν άμεσα για την έκδοση της απαραίτητης άδειας διεξαγωγής αγώνων από την Περιφέρεια.